Количка

0 артикула

ДОМИНО

Филтри
«1 2 3 4 5»

ПОЛИТИЧЕСКА КАРТА НА ЕВРОПА СТЕННА 100/70 ДОМИНО 5.00

Мащаб 1: 4 500 000

Размер 100 х 70 см

Съдържа:

Телефонни кодове на държавите за автоматично международно избиране, важни телефони, валута и ограничения на скоростта в страните (на български)

Часови разлики спрямо България

Национални флагове на държавите

Цена:5.00лв.
Брой:

АДМИНИСТРАТИВНА КАРТА НА БЪЛГАРИЯ СТЕННА 100/70 СМ ДОМИНО 5.00

Стенна карта на България, административна

Мащаб 1: 540 000

Размер 100 х 70 см

Алуминиеви лайсни по дългата страна

Цена:5.00лв.
Брой:

ПОМАГАЛНИК РУСКИ ЕЗИК ДОМИНО 4.00

Включва:

Съществителни имена: род и число (съществителни имена само в единствено число; съществителни имена само в множествено число; някои особени случаи при образуване на множествено число); склонение (I, II, III).

Прилагателни имена: склонение; степенуване (проста сравнителна степен; сложна сравнителна степен; проста превъзходна степен, сложна превъзходна степен).

Местоимения: лични (възвратно местоимение себя); притежателни; определителни; неопределителни; показателни; въпросителни и относителни; отрицателни.

Глаголи: инфинитив; спрежение (първо и второ); разноспрегаеми глаголи; особености при спрежението на някои глаголи; вид на глагола; време на глагола (несвършен вид, свършен вид, особени случаи при образуване на минало време); наклонение (изявително; повелително; условно); управление на глаголите; глаголи за движение къде; глаголи за движение с представки (с пространствено значение); спрежение на ггалогите за движение.

Причастие: деятелни (сегашни, минали); страдателни (сегашни, минали).

Деепричастие: от несвършен вид; от свършен вид.

Цена:4.00лв.
Брой:

ПОМАГАЛНИК НЕПРАВИЛНИ ГЛАГОЛИ В НЕМСКИЯ ЕЗИК ДОМИНО 3.50

Включва:

Infinitiv + Erganzung; Превод; Person Prasens; Person Prateritum; Hilfsverb + Partizip II.

Рекция на глаголите.

Цена:3.50лв.
Брой:

ПОМАГАЛНИК НЕПРАВИЛНИ ГЛАГОЛИ В АНГЛИЙСКИЯ ЕЗИК ДОМИНО 2.00

Размер А4

Съдържа схематично представяне на глаголните времена

Включва:

Base form, Simple Past, Past Participle, значение

Цена:2.00лв.
Брой:

ПОМАГАЛНИК НЕМСКИ ЕЗИК ДОМИНО 4.00

Включва:

Глаголи: спрежение; глаголи с промяна на кореновата гласна; спомагателни глаголи; модални глаголи.

Причастия: сегашно причастие; минало причастие.

Времена на глагола: употреба; образуване.

Наклонение на глагола: изявително; повелително; условно (подчинително, преизказно).

Страдателен залог на глагола: страдателен залог на действието; страдателен залог на състоянието.

Глаголи с делима/неделима представка.

Възвратни глаголи: същински; несъщински; същински възвратни в едно значение и несъщински възвратни в друго значение. Verben mit Erganzungen: глаголи с допълнение в Akk.; глаголи с допълнение в Dativ.; глаголи с допълнение в Akkusativ и Dativ. Основна форма на глагола.

Съществителни имена: падеж; (не)определителен член и склонение; форми за отрицание; слабо склонение.

Местоимения: лични; въпросителни; притежателни; показателни; определителни; неопределителни; относителни; възвратни. Прилагателно име: спрежение; степенуване.

Числително име: (числителни бройни, числителни редни); времето по часовника; дати по календара.

Предлози: с Dativ; с Akk; някои по-важни предлози с Genetiv.

Типове изречения: съобщително; въпросително (въпроси с въпросителна дума); съюзи (свързват две или повече главни изречения; Der temporale Nebensatz; защото; че/да, дали, въпросителна дума; въпреки че, макар че; за да; ако; въвеждат се с относителни местоимения; двойни).

Цена:4.00лв.
Брой:

ПОМАГАЛНИК БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА А4 ДОМИНО 2.00

Съдържа главни и малки букви в българската азбука;

гласни и съгласни звукове, звукове без букви, букви, несъответстващи на звук.

Включва:

Разковниче за звукови модели: гласни звукове (широки и тесни);

съгласни звукове (звучни, беззвучни, сонори, беззвучни съгласни, които не образуват двойки);

звукове без букви.

Букви, несъответстващи на звук.

Цена:2.00лв.
Брой:

КОНТУРНИ КАРТИ ГЕОГРАФИЯ 10 КЛАС ДОМИНО 2.80

Включва карти, схеми, графики и диаграми.

Съдържа: Практически задачи по география: Европа; Балканите; географско положение на България; релеф и полезни изкопаеми; климат; природногеографски области; геоморфоложки области; климат; резервати; население и селища; административно делене на България; брутен вътрешен продукт; зърнени култури; овощни насаждения; лозарство; технически култури; животновъдство; електропроизводство; хранително-вкусова промишленост; текстилна промишленост; отрасли по избор; транспорт; туристически обекти; външна търговия; Югозападен регион; Южен централен регион; Югоизточен регион; Северозападен регион; Северен централен регион; Североизточен регион. Условни знаци.

Цена:2.80лв.
Брой:

КОНТУРНИ КАРТИ ГЕОГРАФИЯ 9 КЛАС ДОМИНО 2.80

Включва карти, схеми, графики и диаграми. Съдържа: Практически задачи по география: политическа карта на света; литосферни плочи; климат, климатични пояси; природни ресурси; брутен вътрешен продукт; гъстота на населението; земеделие; енергетика; туризъм. Географски региони в Европа (Германия; Великобритания и Северна Ирландия; Балкански полуостров; Русия). Географски региони в Азия (Китай; Япония). Северноамерикански регион. Южноамерикански регион. Средноамерикански регион. Географски региони в Африка. Регион Австралия и Океания. Условни знаци.
Цена:2.80лв.
Брой:

КОНТУРНИ КАРТИ ГЕОГРАФИЯ 8 КЛАС ДОМИНО 2.80

Включва карти, схеми, графики и диаграми.

Съдържа практически задачи по география: Планетите в Слънчевата система; форма и размери на Земята; затъмнение; обикаляне на Земята около Слънцето. Часови пояси. Геосферен строеж на Земята; вътрешен строеж на Земята. Вертикален строеж на атмосферата; атмосферни фронтове; циклон и антициклон, атмосферна циркулация; климатични пояси. Световен океан; води на сушата. Литосферни плочи; форми на земната повърхност; крайбрежни форми. Почви и растителност; природни зони; екологични проблеми.

Цена:2.80лв.
Брой:
Страница 1 от 5
«1 2 3 4 5»