Shop the latest trends in fashion

Shop the latest trends in fashion

Всички (155)

 Работни листове по компютърно моделиране и информационни технологии за 5. клас

Работни листове по компютърно моделиране и информационни технологии за 5. клас

  • Учебници и помагала 5 КЛАС

6.80 лв.

Работните листове по КМИТ за 5. клас са разработени по учебната програма на новия предмет компютърно моделиране и информационни технологии, утвърдена със заповед на министъра на образованието и науката. През учебната 2021/2022 година е в сила нова учебна програма по КМИТ за 5. клас, но ще се използват старите учебници по информационни технологии. През това време е подходящо работните листове да се използват както самостоятелно, така и с всеки от старите учебници. Изданието се състои от 26 работни листа, които съответстват на темите, заложени в учебната програма. Всеки работен лист съдържа различни типове задачи – теоретични задачи, задачи за намиране и извличане на информация от интернет и практически задачи. Част от практическите задачи предвиждат използването на предварително подготвени файлове, които ще намерите на сайта на издателството. След всеки от седемте раздела има обобщителен тест за проверка на знанията, включващ 15 въпроса с избираем отговор. В края на помагалото са включени отговори на всички задачи от работните листове и от тестовете. Изданието е подходящо както за затвърждаване на знанията и уменията, така и за допълнителна и разширена подготовка. Задачите са разнообразни по форма, което е предпоставка за поддържане на интерес у учениците. Работните листове може да се използват за работа в клас от учителя, за домашна работа и за самостоятелни упражнения.

Добавен в количката

Книга за учителя по български език за 5. клас (по новата програма)

Книга за учителя по български език за 5. клас (по новата програма)

  • Учебници и помагала 5 КЛАС

12.00 лв.

Книгата за учителя е част от учебния комплект по български език за 5. клас на издателство „БГ Учебник“. Той е разработен по новата учебна програма, утвърдена със Заповед № РД 09-1857 от 17.12.2015 г. на министъра на образованието и науката, и включва още: Учебник по български език ; Работни листове по български език ; Работни листове по литература ; 28 тематични теста по БЕЛ ; Справочни таблици по български език ; Справочни таблици по литература за външно оценяване в 7. клас ; Христоматия по литература за външно оценяване в 7. клас. С българските произведения от 5., 6. и 7. клас ; Характеристика на литературни герои и художествени образи от българските произведения в 5., 6. и 7. клас. Книгата е съобразена изцяло с непосредствената работа на учителите и включва: учебната програма по български език за 5. клас; примерно годишно разпределение на учебния материал; методическите насоки за работа с учебника; варианти за проверка на знанията: входно ниво; контролни работи върху трите основни раздела; изходно ниво. Най-голямо внимание е отделено на методическите насоки за работа с учебника и по-конкретно – на задачите за упражнение. Дадени са решенията на задачите, както и отговорите на въпросите с избираем отговор в учебника и в работните листове (учебната тетрадка).

Добавен в количката

Български език за 5. клас + приложение с тестове (по новата програма)

Български език за 5. клас + приложение с тестове (по новата програма)

  • Учебници и помагала 5 КЛАС

23.60 лв.

В учебника са разработени всички теми от учебното съдържание и са включени предвидените в програмата езикови категории, които са разяснени на достъпен за петокласниците език. Новите понятия се извличат от начален текст, което дава възможност учениците да бъдат максимално активни и сами да откриват езиковите явления. Основната информация е представена в карета и таблици, за да бъде по-лесно осмислена и овладяна. Интересните илюстрации подпомагат визуално възприемането на учебния материал и внасят забавен елемент в уроците. Всяка урочна статия е разположена на разтвор и е последвана от задачи за упражнение, разположени също на разтвор. Това улеснява работата на учителите и учениците. Освен основните урочни статии, в учебника са включени задачи за начален преговор и обобщителни упражнения към всеки раздел, които са съчетани с текст за четене с разбиране. Към учебника има безплатно приложение с тестове.

Добавен в количката

Работни листове по литература за 5. клас

Работни листове по литература за 5. клас

  • Учебници и помагала 5 КЛАС

6.90 лв.

Помагалото се състои от 13 работни листа, които съответстват на темите и произведенията, заложени в новата учебна програма. Всеки работен лист съдържа три големи рубрики, които предлагат и три различни подхода към митологичните, фолклорните и художествените текстове в 5. клас. С разнообразни по тип задачи за припомняне на сюжета, изследване на героите, анализ на текста и извеждане на основни идеи и послания първата рубрика допринася за разбирането на творбата и за затвърждаването на вече придобитите знания и умения. Втората част съдържа творчески провокации, насочени изцяло към развитието на въображението и наблюдателността на учениците. С кръстословици, ребуси, любопитни истории с липсващ край, визуални задачи и много други децата не само обогатяват литературната си култура, но и откриват в нея едно истински полезно забавление. Последната рубрика е издържана в класическата тестова форма и е подходяща за бърза проверка на наученото. Работните листове може да се използват за работа в клас от учителя и за домашна работа.

Добавен в количката

Как се пише? Справочни таблици по български език за 5. клас (по новата програма)

Как се пише? Справочни таблици по български език за 5. клас (по новата програма)

  • Учебници и помагала 5 КЛАС

5.90 лв.

В таблиците синтезирано и прегледно е представен най-важният учебен материал за петокласниците: видове морфеми, морфемен анализ, глаголни времена, спрежение на глагола, лично и притежателно местоимение, части на изречението и др. Включени са и много практически съвети, които помагат на учениците: да разграничават езиковите категории, например: минало свършено и минало несвършено време; наречие и предлог; непряко допълнение и несъгласувано определение; да разграничават морфемите и да определят вида им при морфемния анализ; да употребяват правилно възвратното притежателно местоимение; да определят частите на изречението. Значително място е отделено и на правописните правила, които са свързани с изучавания езиков материал и са придружени от разяснения и съвети за прилагането им, например: А или Ъ; О или У в корена на думите; Й или И в окончанието на думите; употреба на бройната форма и на обикновената форма за мн.ч.; употреба на пълния и краткия член при имената; употреба на предлозите в/във и с/със.

Добавен в количката

Учебен правописен речник 1-4 клас

Учебен правописен речник 1-4 клас

  • Учебници и помагала 1 КЛАС

6.60 лв.

Учебният правописен речник е създаден, за да подпомогне учениците в начална училищна възраст да усъвършенстват правописа си. Думите в него са избрани от учебниците по всички учебни предмети, изучавани в 1. – 4. клас. Дадени са и думи, които най-често се употребяват от децата в тази възраст. В края на всеки буквен раздел са оставени празни редове, на които учениците може да допълват нови думи. Речникът е създаден в съответствие с новите учебни програми по всички предмети за 1. – 4. клас и с официалните правописни речници на БАН. Може да се използва от ученици, учители, родители и от всички интересуващи се от въпросите, свързани с правописа на думите в началното образование. За удобство на учениците правописните и пунктуационните правила са посочени в отделни справочни таблици по български език и литература за 1., 2., 3. и 4. клас на издателство „БГ Учебник“

Добавен в количката

BACKSOON UNSUBSCRIBED

Ние използваме бисквитки.

Ние използваме бисквитки и други технологии за събиране на данни, с които да оптимизираме работата на уебсайта ни и да гарантираме удовлетвореността ти от нашите услуги. Научи повече в секция Съобщения за бисквитки.

Ако желаеш, можеш да управляваш бисквитките си от тук.