Shop the latest trends in fashion

Shop the latest trends in fashion

Учебници и помагала 8 КЛАС (13)

    Тренировъчни тестове по български език и литература за 10. клас + 10 изпитни теста за НВО – второ, допълнено издание

Тренировъчни тестове по български език и литература за 10. клас + 10 изпитни теста за НВО – второ, допълнено издание

 • Учебници и помагала 8 КЛАС

14.50 лв.

Преработеното и допълнено издание на помагалото „Тренировъчни тестове по български език и литература за 10. клас + 10 изпитни теста за НВО“ съдържа общо 28 теста – 18 теста по модела, обявен от МОН, и 10 теста по образеца на изпитния вариант от НВО – юни 2021 г. В първите 18 теста са включени задачи, изцяло покриващи учебното съдържание, върху което десетокласниците ще полагат изпит. Всеки тест има по 23 задачи от различен тип: 14 задачи с избираем отговор; 6 задачи с кратък свободен отговор; 1 задача с разширен свободен отговор; 1 задача за редактиране; 1 задача за създаване на текст. За да бъде обхванат максимално целият спектър от възможни варианти за изходния текст, са предложени комбинации: тестове с един текст – разнообразни по стил в различните тестове; тестове с два текста – от различни функционални стилове в съответния тест; тестове с текст и друг източник на информация (таблица). Всеки тест следва поетапно авторите и творбите от учебната програма по литература, но включва и предходните изучени вече автори и произведения с цел актуализиране и затвърждаване на знанията. Материалът по български език е включен в тестовете по такъв начин, че още от началото на учебната година учениците да се упражняват върху вече усвоени и отработвани в 8. и 9. клас езикови правила и понятия. По отношение на книжовноезиковите норми задачите постепенно се усложняват и обогатяват. Допълнителните 10 теста предлагат задачи, формулирани и структурирани съобразно предложения изпитен вариант от юни 2021 г., като подборът на литературните творби или откъсите от тях е условен и е направен от авторите на помагалото. Всички тестове носят по 50 точки. В края на помагалото са поместени ключове с верните отговори и листове за отговори

Добавен в количката

Тренировъчни тестове по математика за 8., 9. и 10. клас + 10 изпитни теста за НВО

Тренировъчни тестове по математика за 8., 9. и 10. клас + 10 изпитни теста за НВО

 • Учебници и помагала 8 КЛАС

14.50 лв.

Сборникът „Тренировъчни тестове по математика за VIII, IX и X клас + 10 изпитни теста за НВО“ има за цел да помогне на десетокласниците при подготовката им за успешно представяне на Националното външно оценяване. Засегнатите в помагалото теми включват и изученото в 8. и 9. клас и улесняват усвояването на текущия учебен материал в 10. клас. Всяка от темите върху материала от 8. и 9. клас включва: синтезирано изложение на най-важните понятия, теореми и свойства; задачи с подробни решения, задачи за упражнение и тренировъчен тематичен тест; отговори на задачите за упражнение и на тестовите задачи. Всяка от темите за 10. клас включва: синтезирано изложение на най-важните понятия, теореми и свойства; задачи с подробни решения и задачи за упражнение; 10 теста по формата на НВО, съдържащи задачи от учебния материал от 8., 9. и 10. клас, като първите 5 от тях следват поетапната подготовка в 10. клас, а останалите 5 включват целия учебно-изпитен материал; отговори на задачите за упражнение и на тестовите задачи. Всеки от тези компоненти спомага за повишаване на уменията на учениците в прилагането на основните зависимости и логически разсъждения и развиването на способността им за аналитично мислене. Форматът на тестовете, сложността и разнообразието на предложените задачи са съобразени с изискванията на Министерство на образованието и науката за Националното външно оценяване в 10. клас. Това прави сборника подходящо помагало за ученици и учители в работата им по време на обучението в 8., 9. и 10. клас.

Добавен в количката

Как се пише? Основни правила за езикова грамотност (второ, преработено и допълнено издание)

Как се пише? Основни правила за езикова грамотност (второ, преработено и допълнено издание)

 • Учебници и помагала 8 КЛАС

16.90 лв.

Второто, преработено и допълнено издание на „Как се пише?“ съдържа най-важните правописни, граматични и пунктуационни правила в българския език, придружени от конкретни примери, в които е обяснено как се прилагат. Помагалото има ясна практическа насоченост, а правилата са поднесени с минимум терминология. За улеснение са включени варианти „Правилно/Грешно“ на често употребявани думи, словосъчетания и собствени имена. Във второто издание са включени всички раздели от първото издание: Какво знаем и какво не знаем за граматиката? Как да бъдем учтиви, когато пишем? Какво знаем и какво не знаем за правописа? Кога да пишем главни и малки букви? Кога кои пунктуационни знаци да поставяме? Това също е полезно Новото във второто издание: Приложения – списъци: с думи, чийто правопис често се греши; със съкращения; с имена на празници; със съществителни имена, които имат проблемен род (мъжки/женски), а също и с проблемни форми за мн.ч. Приложения – таблици: с пароними (преписвам – приписвам); с пунктуационни модели (употреба на запетаи при различни съюзи и вметнати части) Раздел с правилата за слято, полуслято и разделно писане Раздел с образци и указания за оформяне на документи: заявление, декларация, пълномощно, официално писмо, покана Допълнена нова информация в разделите от първото издание: правилна употреба на деепричастия; на ѝ; правопис на числителните редни имена; пунктуация на обособените части; употреба на тире и двоеточие; оформяне на цитати и др. Д-р Павлина Върбанова е един от авторите на учебниците по български език за 5. – 11. клас на издателство „БГ Учебник“. През 2012 г. тя създава един от най-авторитетните правописни сайтове в българското интернет пространство – „Как се пише?“, който поддържа и до днес.

Добавен в количката

Как се пише? Справочни таблици по български език за 8. клас (по новата програма)

Как се пише? Справочни таблици по български език за 8. клас (по новата програма)

 • Учебници и помагала 8 КЛАС

3.90 лв.

Ламинираните таблици са част от учебния комплект по български език за 8. клас на издателство „БГ Учебник“. Той е разработен по новата учебна програма и включва още: Учебник по литература; Учебник по български език; Христоматия по литература; Работни листове по български език и литература. Практически и творчески задачи за 8. клас; Книга за учителя. В таблиците на 8 страници синтезирано и прегледно е представен най-важният учебен материал за осмокласниците: функционални стилове, лексикология, морфология и синтаксис. В отделни карета са изведени полезни практически съвети, които улесняват учениците в прилагането на езиковите норми. Специално внимание е обърнато на пунктуацията в сложното съставно изречение, като основните правила са илюстрирани с примери.

Добавен в количката

Книга за учителя по български език и литература за 8. клас (по новата програма)

Книга за учителя по български език и литература за 8. клас (по новата програма)

 • Учебници и помагала 8 КЛАС

12.00 лв.

Книга за учителя към учебник по български език и литература за 8. клас на издателство „БГ Учебник“, който е разработен по новата учебна програма. Комплектът включва още: Учебник по литература; Учебник по български език; Христоматия по литература; Справочни таблици по български език; Работни листове по български език и литература. Практически и творчески задачи за 8. клас. Книгата за учителя съдържа: Учебна програма по български език и литература; Примерно годишно тематично разпределение на учебния материал по български език в 8. клас; Примерно годишно тематично разпределение на учебния материал по литература в 8. клас; Специфика на учебниците по български език и литература за 8. клас; Отговори на задачите с избираем отговор от учебника по български език; Отговори на задачите с избираем отговор от учебника по литература; Примерни варианти за проверка и оценка на знанията по български език; Примерни варианти за проверка и оценка на знанията по български език.

Добавен в количката

    Ръководство за учителя по предприемачество за 8. клас (по новата програма)

Ръководство за учителя по предприемачество за 8. клас (по новата програма)

 • Учебници и помагала 8 КЛАС

16.00 лв.

Ръководството за учителя е част от учебния комплект по предприемачество за 8. клас на издателство „БГ Учебник“, който включва още: • Учебник; • Книжка с тестове за самостоятелна работа (безплатно допълнение към учебника); • Електронен вариант на учебника; • Мултимедийни презентации на всички уроци. В книгата ще откриете кратък пътеводител за работа с ръководството; разработени уроци за учителя, съответстващи на всички уроци от учебника; учебната програма по предприемачество за 8. клас; примерно годишно тематично разпределение. Всеки урок за учителя съответства на едноименен урок от учебника. Урокът от ръководството е творческата лаборатория на учителя. Въз основа на идеите и ресурсите – и съобразно изискванията на учебната програма – учителят управлява цялостния процес на преподаване и учене: • формира дидактическите цели; • планира; • организира и ръководи учебния процес; • контролира; • непрекъснато подобрява собствената си работа и тази на учениците. Във всеки урок за учителя текстът е структуриран по следния начин: • Върху урока; • Презентация върху урока; • Ресурси; • Допълнителни източници; • Нови учебни задачи (които не се съдържат в урока); • Изпълнени задачи (от „пробни“ осмокласници); • Игри, казуси, роли… за развитие на въображението и творческата нагласа, евристични методи и др.; • Тестови въпроси; • Подгответе се да отговорите на тези въпроси.

Добавен в количката

Христоматия по литература за външно оценяване в 10. клас. С българските произведения от 8., 9. и 10. клас (по новата програма)

Христоматия по литература за външно оценяване в 10. клас. С българските произведения от 8., 9. и 10. клас (по новата програма)

 • Учебници и помагала 8 КЛАС

13.90 лв.

Христоматията е част от учебния комплект по български език и литература за 10. клас на издателство „БГ Учебник“, който включва още: Учебник по български език; Учебник по литература; Работни листове по български език и литература; Справочни таблици по български език за външно оценяване; Справочни таблици по литература за външно оценяване; Тренировъчни тестове по БЕЛ за подготовка за НВО; 42 тематични теста по български език и литература; Езиковите норми в правила и задачи; Книга за учителя. Христоматията по литература за външно оценяване в 10. клас е предназначена за подготовка за националния изпит в края на първия гимназиален етап. Може да се използва и за текуща работа през учебната година в 10. клас. В нея са включени всички български произведения или откъси, посочени в учебните програми по литература за 8., 9. и 10. клас. За по-голяма пълнота на литературното обучение са включени текстовете за съпоставка, посочени в учебните програми за 9. и 10. клас. Някои от творбите в христоматията, от които се изучават откъси, са представени чрез кратко резюме, което ориентира учениците в сюжета, както и с информация за основните герои в тях; всички текстове са придружени с речник на непознатите думи и с пояснителни бележки, което улеснява тяхното разбиране; включени са допълнителни творби, посочени в учебните програми за съпоставка, което поставя произведенията в по-широк литературен контекст. Христоматията може да се използва с всички учебници по литература за 10. клас, изработени по новата учебна програма.

Добавен в количката

Христоматия по литература за 8. клас. С всички произведения по новата програма и аудиозаписи

Христоматия по литература за 8. клас. С всички произведения по новата програма и аудиозаписи

 • Учебници и помагала 8 КЛАС

13.90 лв.

Страница с аудиозаписи на произведения на старобългарски език: www.bguchebnik.com/lit. Христоматията по литература за 8. клас е помагало, изцяло съобразено с новата учебна програма, която влиза в сила от учебната 2017/2018 година. Тя дава възможност на учениците да се докоснат до отдалечените епохи на Античността, Средновековието и Ренесанса и да ги почувстват близки, а на учителите – да работят пълноценно според интересите на своите ученици и според профила на училището. Христоматията по литература за 8. клас: съдържа всички художествени произведения, предвидени в учебната програма; представя накратко авторите и техните творби, за да въведе учениците в културно-историческия контекст и да подпомогне възприемането на текстовете; ориентира учениците в сюжета на по-обемните произведения, когато текстът е представен чрез подбрани откъси; съдържа пояснителни бележки към всички текстове, което улеснява тяхното разбиране; включва допълнителни автори и творби, които поставят литературното развитие от Античността до Ренесанса в по-широк контекст; представя отделни творби в оригинал и чрез преводи, което способства за развитието на езиковите компетентности на учениците. Христоматията е неразделна част от учебника по литература за 8. клас на издателство „БГ Учебник“, но е напълно подходяща за работа с всеки друг учебник по литература за 8. клас, изработен по новата учебна програма. Христоматията е част от комплект учебници за 8. клас на издателство „БГ Учебник“, който включва още: Учебник по литература; Учебник по български език; Справочни таблици по български език; Работни листове по български език и литература. Практически и творчески задачи за 8. клас; Книга за учителя.

Добавен в количката

Литература за 8. клас + приложение с тестове (по новата програма)

Литература за 8. клас + приложение с тестове (по новата програма)

 • Учебници и помагала 8 КЛАС

19.50 лв.

НОВО! От 17 юли 2020 г. учебникът се предлага с притурка с тематични тестове. Учебникът е одобрен със Заповед № РД 09-3212/14.08.2017 г. на министъра на образованието и науката. Той е част от учебния комплект по български език и литература за 8. клас на издателство „БГ Учебник“, който е разработен по новата учебна програма. Комплектът включва още: Учебник по български език; Христоматия по литература; Справочни таблици по български език; Работни листове по български език и литература. Практически и творчески задачи за 8. клас; Книга за учителя. В учебника са представени всички теми от учебното съдържание и са включени предвидените в програмата автори и художествени текстове. Спазени са принципите за последователност и приемственост в учебното съдържание и за системност при въвеждане на научните понятия. Използваната литературоведска терминология е точна и е изяснена на достъпен език. Ясно са разграничени темите за нови знания, за литературни упражнения и за развитие на комуникативните компетентности, като съотношението между часовете за нови знания, упражнения, преговор и обобщение е съобразено с препоръчителното процентно разпределение в учебната програма. Разработката на темите е съобразена с основната цел на обучението по литература в 8. клас – формирането на ключови социокултурни, литературни и комуникативни компетентности: – Осмисляне на светогледните идеи и основните ценности на Античността, Средновековието и Ренесанса и съпоставянето им с личния опит на учениците. – Умения за тълкуване на художествени текстове в контекста на съответната епоха; за съпоставка на теми и мотиви; за интерпретация на жанровите особености на творбите. – Изграждане на аргументативен текст – есе по морален проблем, публично изказване, участие в дискусия. В учебника е използван разнообразен илюстративен материал, който дообогатява представите на учениците за отделните епохи и дава възможност за осъществяване на междупредметни връзки.

Добавен в количката

Български език за 8. клас + приложение с тестове (по новата програма)

Български език за 8. клас + приложение с тестове (по новата програма)

 • Учебници и помагала 8 КЛАС

15.90 лв.

НОВО! От 17 юли 2020 г. учебникът се предлага с притурка с тематични тестове. Учебникът е одобрен със Заповед № РД 09-3183/14.08.2017 г. на министъра на образованието и науката. Той е част от учебния комплект по български език и литература за 8. клас на издателство „БГ Учебник“, който е разработен по новата учебна програма. Комплектът включва още: Учебник по литература; Христоматия по литература; Справочни таблици по български език; Работни листове по български език и литература. Практически и творчески задачи за 8. клас; Книга за учителя. В учебника са редставени всички теми от учебното съдържание и са включени предвидените в програмата нови понятия. Спазени са принципите за последователност и приемственост в учебното съдържание и за системност при въвеждане на научните понятия. Използваната езиковедска терминология е точна и е изяснена на достъпен език. Съотношението между часовете за нови знания, упражнения, преговор и обобщение е съобразено с препоръчителното процентно разпределение в учебната програма. Осъществени са вътрешнопредметни и междупредметни връзки чрез включването на разнообразни художествени и научнопопулярни текстове, включително откъси от популярни сред тийнейджърите литературни произведения, с което се цели събуждане на читателски интерес. Търсена е връзка с чуждите езици, които учениците изучават в училище, с цел прилагане на придобитите знания на по-широка лингвистична основа и подпомагане на чуждоезиковото им обучение. Разработката на темите е съобразена с основната цел на обучението по български език в 8. клас – формирането на ключови езикови, социокултурни и комуникативни компетентности: Правилна и уместна употреба на езикови средства в зависимост от речевата ситуация и от функционалния стил; Формиране на умения за извличане, обработване и синтезиране на информация от различни видове текст, в това число и от електронни източници; Изграждане на аргументативен текст – есе; Създаване на електронно писмо; Проявяване на критичност, самокритичност и толерантност в общуването; Практическо прилагане на знанията за вид, време и наклонение на глагола и за сложното съставно изречение при създаване на собствен текст; Изграждане на умения за работа с различни речници.

Добавен в количката

BACKSOON UNSUBSCRIBED

Ние използваме бисквитки.

Ние използваме бисквитки и други технологии за събиране на данни, с които да оптимизираме работата на уебсайта ни и да гарантираме удовлетвореността ти от нашите услуги. Научи повече в секция Съобщения за бисквитки.

Ако желаеш, можеш да управляваш бисквитките си от тук.