Shop the latest trends in fashion

Shop the latest trends in fashion

Всички (155)

Български език и литература за 11. клас. Помагало за профилирана подготовка (Теми 4, 5 и 6 модулите „Езикови употреби“ и „Критическо четене“)

Български език и литература за 11. клас. Помагало за профилирана подготовка (Теми 4, 5 и 6 модулите „Езикови употреби“ и „Критическо четене“)

 • Учебници и помагала 11 КЛАС

6.90 лв.

Сборникът е изграден в съответствие с учебната програма за профилирана подготовка по Български език и Литература за 11. и 12. клас. В него са представени два от четирите модула, включени в програмата: за компонента „Български език“ – модулът „Езикови употреби“, за компонента „Литература“ – модулът „Критическо четене“ – съответно с теми 4, 5 и 6 от програмата. Всяка от темите в модула „Езикови употреби“ е структурирана в три рубрики: Актуализирам и осмислям информация; Прилагам знания и умения; Решавам тест. В модула „Критическо четене“ материалът е структуриран в пет рубрики: Авторов контекст; Текстът в контекста на цялото; Интерпретативни посоки; Критически оценки; Творчески предизвикателства. С избраната структура на помагалото се цели да се подпомогне работата на учителите и на учениците по темите от двата модула. Очаква се то да е полезно и за студенти, които се подготвят за учители по Български език и Литература, тъй като в него се показват модели за работа с научен и с художествен текст, за формиране на езикови и на литературоведски понятия; за усъвършенстване на комуникативни, социални, културни и дигитални компетентности – основни в хуманитарното образование. Изданието е актуално за новата учебна програма 2022/2023 г.

Добавен в количката

Български език за 11. клас + приложение с тестове (по новата програма)

Български език за 11. клас + приложение с тестове (по новата програма)

 • Учебници и помагала 11 КЛАС

15.50 лв.

Учебникът отговаря напълно на учебната програма по български език за 11. клас, която е в сила от учебната 2020 – 2021 година. Част е от учебния комплект на издателство „БГ Учебник“, който включва още: Учебник по литература; Справочни таблици по литература; Христоматия по литература за матурата. По новите програми за 11. и 12. клас; Работни листове по български език и литература. Практически и творчески задачи; 35 тематични теста по български език и литература; Български език и литература за 11. и 12. клас. Помагало за профилирана подготовка (Модули 1. и 3.); Български език и литература за 11. и 12. клас. Помагало за профилирана подготовка (Модули 2. и 4.); Книга за учителя. Учебникът по български език за 11. клас е дело на вече утвърден авторски колектив на издателство „БГ Учебник“. Той е съобразен с новата учебна програма и в него са разработени всички заложени теми от учебното съдържание на програмата. Урочните статии осигуряват необходимата информация, поднесена прегледно и разбираемо, и развиват умения за прилагането на книжовно-езиковите норми чрез подходящи за целта упражнения. Учебникът е удобен за работа, практически ориентиран и напълно покриващ изискванията за различните видове компетенции по предмета в 11. клас. Към учебника има безплатно приложение с тематични тестове.

Добавен в количката

Литература за 11. клас + приложение с тестове (по новата програма)

Литература за 11. клас + приложение с тестове (по новата програма)

 • Учебници и помагала 11 КЛАС

21.90 лв.

Учебникът отговаря напълно на учебната програма по български език за 11. клас, която е в сила от учебната 2020 – 2021 година. Част е от учебния комплект на издателство „БГ Учебник“, който включва още: Учебник по български език; Справочни таблици по литература; Христоматия по литература за матурата. По новите програми за 11. и 12. клас; Работни листове по български език и литература. Практически и творчески задачи; 35 тематични теста по български език и литература; Български език и литература за 11. и 12. клас. Помагало за профилирана подготовка (Модули 1. и 3.); Български език и литература за 11. клас. Помагало за профилирана подготовка (Модулу 2. и 4.); Книга за учителя. Учебникът по литература за 11. клас е дело на вече утвърден авторски колектив на издателство „БГ Учебник“. Той е изцяло съобразен с параметрите на новата учебна програма за 11. клас и включва автори и произведения, залегнали в нормативния документ. Разработването на урочните статии е пряко обвързано с темите за родното и чуждото, миналото и паметта, обществото и властта, животът и смъртта, природата. Литературните упражнения допълват възможните посоки за интерпретация и предлагат разнообразни задачи за отработване на уменията и компетенциите. Всеки раздел завършва с тест върху изучения материал. Художествените текстове са поместени в отделна христоматия, която обединява произведенията за 11. и 12. клас, включени в учебните програми. Това не само подпомага работата в учебните часове, но улеснява и подготовката за Държавния зрелостен изпит в последния гимназиален клас. Към учебника има безплатно приложение с тематични тестове.

Добавен в количката

Христоматия по литература за матурата. По новите програми за 11. и 12. клас

Христоматия по литература за матурата. По новите програми за 11. и 12. клас

 • Учебници и помагала 11 КЛАС

13.90 лв.

Христоматията по Литература в 11. – 12. клас е предназначена както за текуща работа през двете учебни години, така и за подготовка за Държавния зрелостен изпит в края на втория гимназиален етап, който е завършващ за средното образование. В нея са включени изцяло или частично всички български произведения, посочени в учебните програми по Литература за 11. и 12. клас. В христоматията някои от творбите са представени чрез кратко резюме или преразказ на основното съдържание, с помощта на които учениците да се ориентират в темата, сюжета и героите на съответното произведение. Всички текстове са съпътствани от речник на непознатите думи и имат пояснителни бележки, което улеснява разбирането им. Христоматията е неразделна част от учебниците по Литература за 11. и 12. клас на издателство „БГ Учебник“, но е напълно съвместима и с всеки друг учебник по Литература за 11. и 12. клас по новите учебни програми.

Добавен в количката

Работни листове по български език и литература. Практически и творчески задачи за 11. клас (по новите програми)

Работни листове по български език и литература. Практически и творчески задачи за 11. клас (по новите програми)

 • Учебници и помагала 11 КЛАС

11.90 лв.

Работните листове по български език и литература за 11. клас по новата програма са помагало, което допълва учебния комплект по предмета на издателство „БГ Учебник“. Те са направени по нов модел, който разчупва рамката на досегашните работни листове и предлага един по-интересен алгоритъм на работа. Включва интересни литературни, езикови и творчески задачи, чрез които се упражняват различни умения и се активират разнопосочни компетентности. Обособените рубрики дават един по-широк поглед върху контекста, в който се разгръща дадената тема. Отделено е специално място за споделяне на читателски отзиви, впечатления и любими моменти от прочетени книги, близки по тематика до изучаваните творби. Обособено е и поле за бележки, в което учителят може да дава обратна връзка по изпълнението на задачите. Помагалото може да се използва както в часовете – за допълване на урочната единица с подходящи упражнения, така и за самостоятелна работа на учениците.

Добавен в количката

35 тематични теста по български език и литература за 11. клас (по новите програми)

35 тематични теста по български език и литература за 11. клас (по новите програми)

 • Учебници и помагала 11 КЛАС

10.80 лв.

Помагалото съдържа 35 тематични теста (15 по български език и 20 по литература), които следват темите в учебните програми за 11. клас, одобрени от МОН. Сборникът е съставен от тестовете от двете безплатни приложения към учебниците по български език и по литература за 11. клас на издателство „БГ Учебник“. Комбинираното издание е допълнено с осем обобщителни теста след всеки раздел. Дадени са верните отговори на задачите с избираем отговор във всички тестове. В обобщителните тестове има и насоки за изпълнението на задачите с кратък свободен отговор и е посочен броят точки, които носи всяка задача. Част е от учебния комплект на издателство „БГ Учебник“, който включва още: Учебник по български език; Учебник по литература; Справочни таблици по литература; Христоматия по литература за матурата. По новите програми за 11. и 12. клас; Работни листове по български език и литература. Практически и творчески задачи; Български език и литература за 11. и 12. клас. Помагало за профилирана подготовка (Модули 1 и 3); Български език и литература за 11. клас. Помагало за профилирана подготовка (Теми 1, 2 и 3 от модули 2 и 4); Книга за учителя. Свързани продукти Христоматия по литература за матурата. По новите програми за 11. и 12. клас

Добавен в количката

Езиковите норми в правила и задачи. Помагало по български език за 10. и 11. клас (по новата програма)

Езиковите норми в правила и задачи. Помагало по български език за 10. и 11. клас (по новата програма)

 • Учебници и помагала 11 КЛАС

12.00 лв.

Сборникът е част от учебния комплект на издателство „БГ Учебник“, който включва още: Учебник по български език; Учебник по литература; Работни листове по български език и литература; Христоматия по литература за външно оценяване; Справочни таблици по български език за външно оценяване; Справочни таблици по литература за външно оценяване; Тренировъчни тестове по БЕЛ за подготовка за НВО; 42 тематични теста по български език и литература; Книга за учителя. Помагалото е структурирано в съответствие с новите учебни програми по български език за 10. и 11. клас. За четирите езикови норми (правописна, граматична, пунктуационна, лексикална) в 13 теми са представени основните езикови правила. Подборът и подредбата им са съобразени с учебните програми по български език от 2. до 11. клас включително. Към правилата се предлагат задачи с насоченост предимно към: – актуализиране и осмисляне на езиковите правила, изучавани във 2. – 8. клас; – разпознаване на езикови явления, свързани с отделните правила; – образуване и преобразуване на думи, форми, синтактични конструкции; – откриване на езикови грешки и редактирането им; – четене с разбиране. Задачите са с различна степен на трудност, което дава възможност да се прави избор в зависимост от езиковата подготовка на тези, които използват помагалото. В него са включени и: 1) примерен тест за подготовка за входно равнище – очаква се решаването на задачите да подпомогне подготовката на учениците за контролния тест, който правят в занятията по общообразователна подготовка; 2) седем листа със задачи за контролна проверка, които би могло да се използват по различен начин за проверка на знанията и уменията на учениците (листовете са с различен брой задачи – ползващият помагалото избира толкова и тези задачи, колкото и които биха му били необходими); 3) два примерни теста, насочени към заключителния етап на подготовката на учениците за Националното външно оценяване в 10. клас. С избраната структура на помагалото се търси отговор на въпросите какво да знаят и какво да могат учениците в края на 10. и на 11. клас във връзка с езиковите норми. Избраният вариант е предназначен основно за разширената подготовка в избираемите учебни часове – независимо по кой от учебниците по български език работят учениците. Може да се използва и в 8. и 9. клас – предимно за справки по отделни езикови правила (правилата са изведени по видове езикови норми, което улеснява търсенето и намирането им).

Добавен в количката

Матура по български език и литература. Тестови задачи, интерпретативни съчинения и есета – Първа част

Матура по български език и литература. Тестови задачи, интерпретативни съчинения и есета – Първа част

 • Учебници и помагала 11 КЛАС

15.90 лв.

Първа част от помагалото „Матура по български език и литература. Тестови задачи, интерпретативни съчинения и есета“. Помагалото „Матура по български език и литература. Тестови задачи, интерпретативни съчинения и есета“ (Първа част и Втора част) е създадено за нуждите на гимназистите, които ще се явяват на държавен зрелостен изпит в края на 12. клас от 2022 г. по новите учебни програми. Включените задачи и текстове в него са изцяло съобразени със заложените компетентности в учебно-изпитната програма за матура на МОН. Задачите и съчиненията в двете части на помагалото са така разпределени, че да може да се ползват поетапно в подготовката в 11. клас и в 12. клас. Заложени са всички предвидени от учебно-изпитната програма типове задачи – с избираем, с кратък свободен, с разширен свободен отговор, както и задачи за създаване на текст, като темите за аргументативни съчинения са разработени както под формата на план-конспекти, така и с цялостни примерни варианти на есета и интерпретативни съчинения. Помагалото е отличен помощник на учителите и учениците в подготовката за матура и гарантира успешно представяне на зрелостниците съобразно изпитните стандарти на държавния зрелостен изпит. Част е от комплекта на издателство „БГ Учебник“, улесняващ подготовката за матура, който включва още: Матура по български език и литература. Тестови задачи, интерпретативни съчинения и есета – Втора част; Христоматия по литература за матура - по новите програми за 11. и 12. клас; Тестове за матура по български език и литература за матура - по новите програми за 11. и 12. клас; Справочни таблици по литература за матура за 11. и 12. клас; Справочни таблици по български език за матура за 11. и 12. клас;

Добавен в количката

9786191871018

9786191871018

 • Учебници и помагала 11 КЛАС

4.90 лв.

Справочните таблици по литература за 11. клас предлагат синтезирано и прегледно основната информация, необходима на учениците през учебната година. Представени са основните тематични раздели: „Родното и чуждото“, „Миналото и паметта“, „Обществото и властта“, „Животът и смъртта“ и „Природата“, като темите са положени в две различни парадигми: както в общия план на тяхното взаимодействие в националната ни литература, така и поотделно – всяка със специфичните си особености, теми, мотиви, автори, творби и герои. В справочните таблици петте основни теми, заложени в учебната програма по литература за 11. клас, са обвързани и с историческия контекст, с жанровото многообразие и с богатата проблематика на художествените творби от българските автори, включени в учебното съдържание. С тяхна помощ учениците ще могат да осъществяват бърза справка във всеки един момент от обучението си през годината, както и да направят ефективно и лесно обобщение и преговор на материала.

Добавен в количката

Работни листове по български език и литература. Практически и творчески задачи за 10. клас (по новата програма)

Работни листове по български език и литература. Практически и творчески задачи за 10. клас (по новата програма)

 • Учебници и помагала 10 КЛАС

12.00 лв.

„Работни листове по български език и литература. Практически и творчески задачи за 10. клас“ е помагало, което е съобразено с новата учебна програма, влизаща в сила от учебната 2019/2020 г. Замисълът на авторите е помагалото да съчетае практическата и творческата работа, да подобри взаимодействието между учители и ученици, да допринесе за формирането на ефективни умения и компетентности у учениците и да подпомогне личностното им израстване. Помагалото съдържа: работен лист/работни листове за всяко от изучаваните литературни произведения работен лист за всяка от езиковите норми практически насоки за създаване на есе и на публично изказване по граждански проблем подходящи теми за самостоятелна работа върху есе и публично изказване по граждански проблем ученически текст (есе), придружен с полезни практически съвети как да бъде подобрен по отношение на стил и съдържателност примерни текстове за редактиране приложение, което предлага стъпки за създаване на различни видове текст. Задачите по литература са с преобладаващ творчески елемент, като са съобразени с конкретен художествен текст. Целта е ученикът да изследва, да твори, да изказва собствено мнение, което убедително да отстоява. Задачите по български език са с практическа насоченост и новото е, че има упражнения, в които учениците трябва сами да предлагат примери за прилагане на езиковите норми и правила и да се учат на езикова комбинаторика. Учителят може да използва помагалото за нови знания, за упражнение, за обобщение, за писмено изпитване и контролни работи. Ученикът може да използва помагалото за усъвършенстване на придобитите знания и умения, за личностното и интелектуалното си развитие. Работните листове са съобразени с предстоящото външно оценяване в 10. клас. Условията на отделните задачи са обвързани с прилагането на конкретни стратегии и на разнообразни творчески подходи за постигане на висок резултат.

Добавен в количката

Тренировъчни тестове по математика за 8., 9. и 10. клас + 10 изпитни теста за НВО

Тренировъчни тестове по математика за 8., 9. и 10. клас + 10 изпитни теста за НВО

 • Учебници и помагала 10 КЛАС

14.50 лв.

Сборникът „Тренировъчни тестове по математика за VIII, IX и X клас + 10 изпитни теста за НВО“ има за цел да помогне на десетокласниците при подготовката им за успешно представяне на Националното външно оценяване. Засегнатите в помагалото теми включват и изученото в 8. и 9. клас и улесняват усвояването на текущия учебен материал в 10. клас. Всяка от темите върху материала от 8. и 9. клас включва: синтезирано изложение на най-важните понятия, теореми и свойства; задачи с подробни решения, задачи за упражнение и тренировъчен тематичен тест; отговори на задачите за упражнение и на тестовите задачи. Всяка от темите за 10. клас включва: синтезирано изложение на най-важните понятия, теореми и свойства; задачи с подробни решения и задачи за упражнение; 10 теста по формата на НВО, съдържащи задачи от учебния материал от 8., 9. и 10. клас, като първите 5 от тях следват поетапната подготовка в 10. клас, а останалите 5 включват целия учебно-изпитен материал; отговори на задачите за упражнение и на тестовите задачи. Всеки от тези компоненти спомага за повишаване на уменията на учениците в прилагането на основните зависимости и логически разсъждения и развиването на способността им за аналитично мислене. Форматът на тестовете, сложността и разнообразието на предложените задачи са съобразени с изискванията на Министерство на образованието и науката за Националното външно оценяване в 10. клас. Това прави сборника подходящо помагало за ученици и учители в работата им по време на обучението в 8., 9. и 10. клас. Свързани продукти Помагалник по математика за 8-12 клас

Добавен в количката

BACKSOON UNSUBSCRIBED

Ние използваме бисквитки.

Ние използваме бисквитки и други технологии за събиране на данни, с които да оптимизираме работата на уебсайта ни и да гарантираме удовлетвореността ти от нашите услуги. Научи повече в секция Съобщения за бисквитки.

Ако желаеш, можеш да управляваш бисквитките си от тук.