Shop the latest trends in fashion

Shop the latest trends in fashion

Учебници и помагала 11 КЛАС (15)

Езиковите норми в правила и задачи. Помагало по български език за 10. и 11. клас (по новата програма)

Езиковите норми в правила и задачи. Помагало по български език за 10. и 11. клас (по новата програма)

  • Учебници и помагала 11 КЛАС

12.00 лв.

Сборникът е част от учебния комплект на издателство „БГ Учебник“, който включва още: Учебник по български език; Учебник по литература; Работни листове по български език и литература; Христоматия по литература за външно оценяване; Справочни таблици по български език за външно оценяване; Справочни таблици по литература за външно оценяване; Тренировъчни тестове по БЕЛ за подготовка за НВО; 42 тематични теста по български език и литература; Книга за учителя. Помагалото е структурирано в съответствие с новите учебни програми по български език за 10. и 11. клас. За четирите езикови норми (правописна, граматична, пунктуационна, лексикална) в 13 теми са представени основните езикови правила. Подборът и подредбата им са съобразени с учебните програми по български език от 2. до 11. клас включително. Към правилата се предлагат задачи с насоченост предимно към: – актуализиране и осмисляне на езиковите правила, изучавани във 2. – 8. клас; – разпознаване на езикови явления, свързани с отделните правила; – образуване и преобразуване на думи, форми, синтактични конструкции; – откриване на езикови грешки и редактирането им; – четене с разбиране. Задачите са с различна степен на трудност, което дава възможност да се прави избор в зависимост от езиковата подготовка на тези, които използват помагалото. В него са включени и: 1) примерен тест за подготовка за входно равнище – очаква се решаването на задачите да подпомогне подготовката на учениците за контролния тест, който правят в занятията по общообразователна подготовка; 2) седем листа със задачи за контролна проверка, които би могло да се използват по различен начин за проверка на знанията и уменията на учениците (листовете са с различен брой задачи – ползващият помагалото избира толкова и тези задачи, колкото и които биха му били необходими); 3) два примерни теста, насочени към заключителния етап на подготовката на учениците за Националното външно оценяване в 10. клас. С избраната структура на помагалото се търси отговор на въпросите какво да знаят и какво да могат учениците в края на 10. и на 11. клас във връзка с езиковите норми. Избраният вариант е предназначен основно за разширената подготовка в избираемите учебни часове – независимо по кой от учебниците по български език работят учениците. Може да се използва и в 8. и 9. клас – предимно за справки по отделни езикови правила (правилата са изведени по видове езикови норми, което улеснява търсенето и намирането им).

Добавен в количката

Матура по български език и литература. Тестови задачи, интерпретативни съчинения и есета – Първа част

Матура по български език и литература. Тестови задачи, интерпретативни съчинения и есета – Първа част

  • Учебници и помагала 11 КЛАС

15.90 лв.

Първа част от помагалото „Матура по български език и литература. Тестови задачи, интерпретативни съчинения и есета“. Помагалото „Матура по български език и литература. Тестови задачи, интерпретативни съчинения и есета“ (Първа част и Втора част) е създадено за нуждите на гимназистите, които ще се явяват на държавен зрелостен изпит в края на 12. клас от 2022 г. по новите учебни програми. Включените задачи и текстове в него са изцяло съобразени със заложените компетентности в учебно-изпитната програма за матура на МОН. Задачите и съчиненията в двете части на помагалото са така разпределени, че да може да се ползват поетапно в подготовката в 11. клас и в 12. клас. Заложени са всички предвидени от учебно-изпитната програма типове задачи – с избираем, с кратък свободен, с разширен свободен отговор, както и задачи за създаване на текст, като темите за аргументативни съчинения са разработени както под формата на план-конспекти, така и с цялостни примерни варианти на есета и интерпретативни съчинения. Помагалото е отличен помощник на учителите и учениците в подготовката за матура и гарантира успешно представяне на зрелостниците съобразно изпитните стандарти на държавния зрелостен изпит. Част е от комплекта на издателство „БГ Учебник“, улесняващ подготовката за матура, който включва още: Матура по български език и литература. Тестови задачи, интерпретативни съчинения и есета – Втора част; Христоматия по литература за матура - по новите програми за 11. и 12. клас; Тестове за матура по български език и литература за матура - по новите програми за 11. и 12. клас; Справочни таблици по литература за матура за 11. и 12. клас; Справочни таблици по български език за матура за 11. и 12. клас;

Добавен в количката

9786191871018

9786191871018

  • Учебници и помагала 11 КЛАС

4.90 лв.

Справочните таблици по литература за 11. клас предлагат синтезирано и прегледно основната информация, необходима на учениците през учебната година. Представени са основните тематични раздели: „Родното и чуждото“, „Миналото и паметта“, „Обществото и властта“, „Животът и смъртта“ и „Природата“, като темите са положени в две различни парадигми: както в общия план на тяхното взаимодействие в националната ни литература, така и поотделно – всяка със специфичните си особености, теми, мотиви, автори, творби и герои. В справочните таблици петте основни теми, заложени в учебната програма по литература за 11. клас, са обвързани и с историческия контекст, с жанровото многообразие и с богатата проблематика на художествените творби от българските автори, включени в учебното съдържание. С тяхна помощ учениците ще могат да осъществяват бърза справка във всеки един момент от обучението си през годината, както и да направят ефективно и лесно обобщение и преговор на материала.

Добавен в количката

BACKSOON UNSUBSCRIBED

Ние използваме бисквитки.

Ние използваме бисквитки и други технологии за събиране на данни, с които да оптимизираме работата на уебсайта ни и да гарантираме удовлетвореността ти от нашите услуги. Научи повече в секция Съобщения за бисквитки.

Ако желаеш, можеш да управляваш бисквитките си от тук.