Shop the latest trends in fashion

Shop the latest trends in fashion

Учебници и помагала 5 КЛАС (14)

Как се пише? Справочни таблици по български език за 5. клас (по новата програма)

Как се пише? Справочни таблици по български език за 5. клас (по новата програма)

  • Учебници и помагала 5 КЛАС

5.90 лв.

В таблиците синтезирано и прегледно е представен най-важният учебен материал за петокласниците: видове морфеми, морфемен анализ, глаголни времена, спрежение на глагола, лично и притежателно местоимение, части на изречението и др. Включени са и много практически съвети, които помагат на учениците: да разграничават езиковите категории, например: минало свършено и минало несвършено време; наречие и предлог; непряко допълнение и несъгласувано определение; да разграничават морфемите и да определят вида им при морфемния анализ; да употребяват правилно възвратното притежателно местоимение; да определят частите на изречението. Значително място е отделено и на правописните правила, които са свързани с изучавания езиков материал и са придружени от разяснения и съвети за прилагането им, например: А или Ъ; О или У в корена на думите; Й или И в окончанието на думите; употреба на бройната форма и на обикновената форма за мн.ч.; употреба на пълния и краткия член при имената; употреба на предлозите в/във и с/със.

Добавен в количката

BACKSOON UNSUBSCRIBED

Ние използваме бисквитки.

Ние използваме бисквитки и други технологии за събиране на данни, с които да оптимизираме работата на уебсайта ни и да гарантираме удовлетвореността ти от нашите услуги. Научи повече в секция Съобщения за бисквитки.

Ако желаеш, можеш да управляваш бисквитките си от тук.