Shop the latest trends in fashion

Shop the latest trends in fashion

Учебници и помагала 8 КЛАС (13)

    Тренировъчни тестове по български език и литература за 10. клас + 10 изпитни теста за НВО – второ, допълнено издание

Тренировъчни тестове по български език и литература за 10. клас + 10 изпитни теста за НВО – второ, допълнено издание

 • Учебници и помагала 8 КЛАС

14.50 BGN

Преработеното и допълнено издание на помагалото „Тренировъчни тестове по български език и литература за 10. клас + 10 изпитни теста за НВО“ съдържа общо 28 теста – 18 теста по модела, обявен от МОН, и 10 теста по образеца на изпитния вариант от НВО – юни 2021 г. В първите 18 теста са включени задачи, изцяло покриващи учебното съдържание, върху което десетокласниците ще полагат изпит. Всеки тест има по 23 задачи от различен тип: 14 задачи с избираем отговор; 6 задачи с кратък свободен отговор; 1 задача с разширен свободен отговор; 1 задача за редактиране; 1 задача за създаване на текст. За да бъде обхванат максимално целият спектър от възможни варианти за изходния текст, са предложени комбинации: тестове с един текст – разнообразни по стил в различните тестове; тестове с два текста – от различни функционални стилове в съответния тест; тестове с текст и друг източник на информация (таблица). Всеки тест следва поетапно авторите и творбите от учебната програма по литература, но включва и предходните изучени вече автори и произведения с цел актуализиране и затвърждаване на знанията. Материалът по български език е включен в тестовете по такъв начин, че още от началото на учебната година учениците да се упражняват върху вече усвоени и отработвани в 8. и 9. клас езикови правила и понятия. По отношение на книжовноезиковите норми задачите постепенно се усложняват и обогатяват. Допълнителните 10 теста предлагат задачи, формулирани и структурирани съобразно предложения изпитен вариант от юни 2021 г., като подборът на литературните творби или откъсите от тях е условен и е направен от авторите на помагалото. Всички тестове носят по 50 точки. В края на помагалото са поместени ключове с верните отговори и листове за отговори

Added to cart

Тренировъчни тестове по математика за 8., 9. и 10. клас + 10 изпитни теста за НВО

Тренировъчни тестове по математика за 8., 9. и 10. клас + 10 изпитни теста за НВО

 • Учебници и помагала 8 КЛАС

14.50 BGN

Сборникът „Тренировъчни тестове по математика за VIII, IX и X клас + 10 изпитни теста за НВО“ има за цел да помогне на десетокласниците при подготовката им за успешно представяне на Националното външно оценяване. Засегнатите в помагалото теми включват и изученото в 8. и 9. клас и улесняват усвояването на текущия учебен материал в 10. клас. Всяка от темите върху материала от 8. и 9. клас включва: синтезирано изложение на най-важните понятия, теореми и свойства; задачи с подробни решения, задачи за упражнение и тренировъчен тематичен тест; отговори на задачите за упражнение и на тестовите задачи. Всяка от темите за 10. клас включва: синтезирано изложение на най-важните понятия, теореми и свойства; задачи с подробни решения и задачи за упражнение; 10 теста по формата на НВО, съдържащи задачи от учебния материал от 8., 9. и 10. клас, като първите 5 от тях следват поетапната подготовка в 10. клас, а останалите 5 включват целия учебно-изпитен материал; отговори на задачите за упражнение и на тестовите задачи. Всеки от тези компоненти спомага за повишаване на уменията на учениците в прилагането на основните зависимости и логически разсъждения и развиването на способността им за аналитично мислене. Форматът на тестовете, сложността и разнообразието на предложените задачи са съобразени с изискванията на Министерство на образованието и науката за Националното външно оценяване в 10. клас. Това прави сборника подходящо помагало за ученици и учители в работата им по време на обучението в 8., 9. и 10. клас.

Added to cart

Как се пише? Основни правила за езикова грамотност (второ, преработено и допълнено издание)

Как се пише? Основни правила за езикова грамотност (второ, преработено и допълнено издание)

 • Учебници и помагала 8 КЛАС

16.90 BGN

Второто, преработено и допълнено издание на „Как се пише?“ съдържа най-важните правописни, граматични и пунктуационни правила в българския език, придружени от конкретни примери, в които е обяснено как се прилагат. Помагалото има ясна практическа насоченост, а правилата са поднесени с минимум терминология. За улеснение са включени варианти „Правилно/Грешно“ на често употребявани думи, словосъчетания и собствени имена. Във второто издание са включени всички раздели от първото издание: Какво знаем и какво не знаем за граматиката? Как да бъдем учтиви, когато пишем? Какво знаем и какво не знаем за правописа? Кога да пишем главни и малки букви? Кога кои пунктуационни знаци да поставяме? Това също е полезно Новото във второто издание: Приложения – списъци: с думи, чийто правопис често се греши; със съкращения; с имена на празници; със съществителни имена, които имат проблемен род (мъжки/женски), а също и с проблемни форми за мн.ч. Приложения – таблици: с пароними (преписвам – приписвам); с пунктуационни модели (употреба на запетаи при различни съюзи и вметнати части) Раздел с правилата за слято, полуслято и разделно писане Раздел с образци и указания за оформяне на документи: заявление, декларация, пълномощно, официално писмо, покана Допълнена нова информация в разделите от първото издание: правилна употреба на деепричастия; на ѝ; правопис на числителните редни имена; пунктуация на обособените части; употреба на тире и двоеточие; оформяне на цитати и др. Д-р Павлина Върбанова е един от авторите на учебниците по български език за 5. – 11. клас на издателство „БГ Учебник“. През 2012 г. тя създава един от най-авторитетните правописни сайтове в българското интернет пространство – „Как се пише?“, който поддържа и до днес.

Added to cart

Как се пише? Справочни таблици по български език за 8. клас (по новата програма)

Как се пише? Справочни таблици по български език за 8. клас (по новата програма)

 • Учебници и помагала 8 КЛАС

3.90 BGN

Ламинираните таблици са част от учебния комплект по български език за 8. клас на издателство „БГ Учебник“. Той е разработен по новата учебна програма и включва още: Учебник по литература; Учебник по български език; Христоматия по литература; Работни листове по български език и литература. Практически и творчески задачи за 8. клас; Книга за учителя. В таблиците на 8 страници синтезирано и прегледно е представен най-важният учебен материал за осмокласниците: функционални стилове, лексикология, морфология и синтаксис. В отделни карета са изведени полезни практически съвети, които улесняват учениците в прилагането на езиковите норми. Специално внимание е обърнато на пунктуацията в сложното съставно изречение, като основните правила са илюстрирани с примери.

Added to cart

Книга за учителя по български език и литература за 8. клас (по новата програма)

Книга за учителя по български език и литература за 8. клас (по новата програма)

 • Учебници и помагала 8 КЛАС

12.00 BGN

Книга за учителя към учебник по български език и литература за 8. клас на издателство „БГ Учебник“, който е разработен по новата учебна програма. Комплектът включва още: Учебник по литература; Учебник по български език; Христоматия по литература; Справочни таблици по български език; Работни листове по български език и литература. Практически и творчески задачи за 8. клас. Книгата за учителя съдържа: Учебна програма по български език и литература; Примерно годишно тематично разпределение на учебния материал по български език в 8. клас; Примерно годишно тематично разпределение на учебния материал по литература в 8. клас; Специфика на учебниците по български език и литература за 8. клас; Отговори на задачите с избираем отговор от учебника по български език; Отговори на задачите с избираем отговор от учебника по литература; Примерни варианти за проверка и оценка на знанията по български език; Примерни варианти за проверка и оценка на знанията по български език.

Added to cart

    Ръководство за учителя по предприемачество за 8. клас (по новата програма)

Ръководство за учителя по предприемачество за 8. клас (по новата програма)

 • Учебници и помагала 8 КЛАС

16.00 BGN

Ръководството за учителя е част от учебния комплект по предприемачество за 8. клас на издателство „БГ Учебник“, който включва още: • Учебник; • Книжка с тестове за самостоятелна работа (безплатно допълнение към учебника); • Електронен вариант на учебника; • Мултимедийни презентации на всички уроци. В книгата ще откриете кратък пътеводител за работа с ръководството; разработени уроци за учителя, съответстващи на всички уроци от учебника; учебната програма по предприемачество за 8. клас; примерно годишно тематично разпределение. Всеки урок за учителя съответства на едноименен урок от учебника. Урокът от ръководството е творческата лаборатория на учителя. Въз основа на идеите и ресурсите – и съобразно изискванията на учебната програма – учителят управлява цялостния процес на преподаване и учене: • формира дидактическите цели; • планира; • организира и ръководи учебния процес; • контролира; • непрекъснато подобрява собствената си работа и тази на учениците. Във всеки урок за учителя текстът е структуриран по следния начин: • Върху урока; • Презентация върху урока; • Ресурси; • Допълнителни източници; • Нови учебни задачи (които не се съдържат в урока); • Изпълнени задачи (от „пробни“ осмокласници); • Игри, казуси, роли… за развитие на въображението и творческата нагласа, евристични методи и др.; • Тестови въпроси; • Подгответе се да отговорите на тези въпроси.

Added to cart

Христоматия по литература за външно оценяване в 10. клас. С българските произведения от 8., 9. и 10. клас (по новата програма)

Христоматия по литература за външно оценяване в 10. клас. С българските произведения от 8., 9. и 10. клас (по новата програма)

 • Учебници и помагала 8 КЛАС

13.90 BGN

Христоматията е част от учебния комплект по български език и литература за 10. клас на издателство „БГ Учебник“, който включва още: Учебник по български език; Учебник по литература; Работни листове по български език и литература; Справочни таблици по български език за външно оценяване; Справочни таблици по литература за външно оценяване; Тренировъчни тестове по БЕЛ за подготовка за НВО; 42 тематични теста по български език и литература; Езиковите норми в правила и задачи; Книга за учителя. Христоматията по литература за външно оценяване в 10. клас е предназначена за подготовка за националния изпит в края на първия гимназиален етап. Може да се използва и за текуща работа през учебната година в 10. клас. В нея са включени всички български произведения или откъси, посочени в учебните програми по литература за 8., 9. и 10. клас. За по-голяма пълнота на литературното обучение са включени текстовете за съпоставка, посочени в учебните програми за 9. и 10. клас. Някои от творбите в христоматията, от които се изучават откъси, са представени чрез кратко резюме, което ориентира учениците в сюжета, както и с информация за основните герои в тях; всички текстове са придружени с речник на непознатите думи и с пояснителни бележки, което улеснява тяхното разбиране; включени са допълнителни творби, посочени в учебните програми за съпоставка, което поставя произведенията в по-широк литературен контекст. Христоматията може да се използва с всички учебници по литература за 10. клас, изработени по новата учебна програма.

Added to cart

Христоматия по литература за 8. клас. С всички произведения по новата програма и аудиозаписи

Христоматия по литература за 8. клас. С всички произведения по новата програма и аудиозаписи

 • Учебници и помагала 8 КЛАС

13.90 BGN

Страница с аудиозаписи на произведения на старобългарски език: www.bguchebnik.com/lit. Христоматията по литература за 8. клас е помагало, изцяло съобразено с новата учебна програма, която влиза в сила от учебната 2017/2018 година. Тя дава възможност на учениците да се докоснат до отдалечените епохи на Античността, Средновековието и Ренесанса и да ги почувстват близки, а на учителите – да работят пълноценно според интересите на своите ученици и според профила на училището. Христоматията по литература за 8. клас: съдържа всички художествени произведения, предвидени в учебната програма; представя накратко авторите и техните творби, за да въведе учениците в културно-историческия контекст и да подпомогне възприемането на текстовете; ориентира учениците в сюжета на по-обемните произведения, когато текстът е представен чрез подбрани откъси; съдържа пояснителни бележки към всички текстове, което улеснява тяхното разбиране; включва допълнителни автори и творби, които поставят литературното развитие от Античността до Ренесанса в по-широк контекст; представя отделни творби в оригинал и чрез преводи, което способства за развитието на езиковите компетентности на учениците. Христоматията е неразделна част от учебника по литература за 8. клас на издателство „БГ Учебник“, но е напълно подходяща за работа с всеки друг учебник по литература за 8. клас, изработен по новата учебна програма. Христоматията е част от комплект учебници за 8. клас на издателство „БГ Учебник“, който включва още: Учебник по литература; Учебник по български език; Справочни таблици по български език; Работни листове по български език и литература. Практически и творчески задачи за 8. клас; Книга за учителя.

Added to cart

Литература за 8. клас + приложение с тестове (по новата програма)

Литература за 8. клас + приложение с тестове (по новата програма)

 • Учебници и помагала 8 КЛАС

19.50 BGN

НОВО! От 17 юли 2020 г. учебникът се предлага с притурка с тематични тестове. Учебникът е одобрен със Заповед № РД 09-3212/14.08.2017 г. на министъра на образованието и науката. Той е част от учебния комплект по български език и литература за 8. клас на издателство „БГ Учебник“, който е разработен по новата учебна програма. Комплектът включва още: Учебник по български език; Христоматия по литература; Справочни таблици по български език; Работни листове по български език и литература. Практически и творчески задачи за 8. клас; Книга за учителя. В учебника са представени всички теми от учебното съдържание и са включени предвидените в програмата автори и художествени текстове. Спазени са принципите за последователност и приемственост в учебното съдържание и за системност при въвеждане на научните понятия. Използваната литературоведска терминология е точна и е изяснена на достъпен език. Ясно са разграничени темите за нови знания, за литературни упражнения и за развитие на комуникативните компетентности, като съотношението между часовете за нови знания, упражнения, преговор и обобщение е съобразено с препоръчителното процентно разпределение в учебната програма. Разработката на темите е съобразена с основната цел на обучението по литература в 8. клас – формирането на ключови социокултурни, литературни и комуникативни компетентности: – Осмисляне на светогледните идеи и основните ценности на Античността, Средновековието и Ренесанса и съпоставянето им с личния опит на учениците. – Умения за тълкуване на художествени текстове в контекста на съответната епоха; за съпоставка на теми и мотиви; за интерпретация на жанровите особености на творбите. – Изграждане на аргументативен текст – есе по морален проблем, публично изказване, участие в дискусия. В учебника е използван разнообразен илюстративен материал, който дообогатява представите на учениците за отделните епохи и дава възможност за осъществяване на междупредметни връзки.

Added to cart

Български език за 8. клас + приложение с тестове (по новата програма)

Български език за 8. клас + приложение с тестове (по новата програма)

 • Учебници и помагала 8 КЛАС

15.90 BGN

НОВО! От 17 юли 2020 г. учебникът се предлага с притурка с тематични тестове. Учебникът е одобрен със Заповед № РД 09-3183/14.08.2017 г. на министъра на образованието и науката. Той е част от учебния комплект по български език и литература за 8. клас на издателство „БГ Учебник“, който е разработен по новата учебна програма. Комплектът включва още: Учебник по литература; Христоматия по литература; Справочни таблици по български език; Работни листове по български език и литература. Практически и творчески задачи за 8. клас; Книга за учителя. В учебника са редставени всички теми от учебното съдържание и са включени предвидените в програмата нови понятия. Спазени са принципите за последователност и приемственост в учебното съдържание и за системност при въвеждане на научните понятия. Използваната езиковедска терминология е точна и е изяснена на достъпен език. Съотношението между часовете за нови знания, упражнения, преговор и обобщение е съобразено с препоръчителното процентно разпределение в учебната програма. Осъществени са вътрешнопредметни и междупредметни връзки чрез включването на разнообразни художествени и научнопопулярни текстове, включително откъси от популярни сред тийнейджърите литературни произведения, с което се цели събуждане на читателски интерес. Търсена е връзка с чуждите езици, които учениците изучават в училище, с цел прилагане на придобитите знания на по-широка лингвистична основа и подпомагане на чуждоезиковото им обучение. Разработката на темите е съобразена с основната цел на обучението по български език в 8. клас – формирането на ключови езикови, социокултурни и комуникативни компетентности: Правилна и уместна употреба на езикови средства в зависимост от речевата ситуация и от функционалния стил; Формиране на умения за извличане, обработване и синтезиране на информация от различни видове текст, в това число и от електронни източници; Изграждане на аргументативен текст – есе; Създаване на електронно писмо; Проявяване на критичност, самокритичност и толерантност в общуването; Практическо прилагане на знанията за вид, време и наклонение на глагола и за сложното съставно изречение при създаване на собствен текст; Изграждане на умения за работа с различни речници.

Added to cart

BACKSOON UNSUBSCRIBED

We use cookies.

We use cookies and other tracking technologies to optimize our website and improve your experience. Learn more by reading our Cookies Notice.

Alternatively, you can manage your cookies here.