Български език и литература за 11. и 12. клас. Помагало за профилирана подготовка (Модул 2. Езикови употреби и Модул 4. Критическо четене)

  • Учебници и помагала 11 КЛАС

19.00 лв.

Учебното пособие „Български език и литература. Помагало за профилирана подготовка за 11. и 12. клас“ е изградено в съответствие с Учебната програма по български език и литература, 11. и 12. клас, профилирана подготовка, 2019 г. В него са включени теми по два от четирите модула в Програмата: за компонента ,,Български език“ – модул ,,Езикови употреби“; за компонента ,,Литература“ – модул ,,Критическо четене“. Темите от модул ,,Езикови употреби“ са структурирани в рубрики, всяка от които включва дейностите: Актуализирам и осмислям информация; Прилагам знания и умения; Работя индивидуално или в екип; Решавам тест. Темите от модул „Критическо четене“ са структурирани в рубриките: Контексти/Авторов контекст; Текстът като част от цялото; Интерпретативни посоки; Критически оценки; Творчески предизвикателства/Моят критически прочит. Видът на задачите и в двата модула е съобразен с темите, които се изучават в съответния модул, и с Програмата за държавен зрелостен изпит в общообразователната подготовка. В този смисъл се очаква работата с помагалото да е полезна и за общообразователната подготовка. Тъй като помагалото е предназначено за профилирана подготовка, част от задачите са с повишена трудност – насочват към анализ на езикови и художествени явления, към обяснения на езикови и литературни факти и пр. То не е ориентирано към определен учебник, така че може да се използва от учениците независимо от това с кой от учебниците са избрали да работят.

BACKSOON UNSUBSCRIBED

Ние използваме бисквитки.

Ние използваме бисквитки и други технологии за събиране на данни, с които да оптимизираме работата на уебсайта ни и да гарантираме удовлетвореността ти от нашите услуги. Научи повече в секция Съобщения за бисквитки.

Ако желаеш, можеш да управляваш бисквитките си от тук.