Здравословни и безопасни условия на труд за 9. клас

  • Учебници и помагала 9 КЛАС

12.80 лв.

Учебникът е разработен в съответствие с новата учебната програма и е одобрен от МОН със Заповед РД09-1353/30.06.2021 г. Учебното съдържание е структурирано в три раздела, обхващащи темите: „Здравословни и безопасни условия на труд”; „Пожарна и аварийна безопасност”; „Долекарска помощ”. Основната информация в уроците е изведена в карета за по-добро визуално открояване. Подтемите във всеки урок са структурирани като отделни точки, а когато материалът изисква допълнително разделение, отделните микротеми са графично разграничени една от друга. Поместени са изображения за онагледяване на информацията. След всеки урок са дадени въпроси и задачи, чрез които преподавателят може да установи до каква степен ученикът е усвоил поднесеното учебно съдържание. Изградена е единна схема за проверка чрез три основни рубрики: Какво разбрахте от урока? – въпроси, чиито отговори може да бъдат намерени в урока; Обсъдете в час – задача за работа с преподавателя по време на учебния час, чрез която учениците прилагат предоставената в урока информация; Опитайте сами – задание, което по преценка на преподавателя може да бъде възложено на учениците в час или за домашна работа. В края на всеки раздел е предложен тест за проверка на придобитите знания. Отговорите на тези тестове са поместени в края на учебника заедно с други приложения – образец на трудов договор и списък с нормативни актове, които касаят предмета и върху които е базирано учебното съдържание.

BACKSOON UNSUBSCRIBED

Ние използваме бисквитки.

Ние използваме бисквитки и други технологии за събиране на данни, с които да оптимизираме работата на уебсайта ни и да гарантираме удовлетвореността ти от нашите услуги. Научи повече в секция Съобщения за бисквитки.

Ако желаеш, можеш да управляваш бисквитките си от тук.