Shop the latest trends in fashion

Shop the latest trends in fashion

Учебници и помагала 9 КЛАС (9)

Как се пише? Основни правила за езикова грамотност (второ, преработено и допълнено издание)

Как се пише? Основни правила за езикова грамотност (второ, преработено и допълнено издание)

  • Учебници и помагала 9 КЛАС

16.90 лв.

Второто, преработено и допълнено издание на „Как се пише?“ съдържа най-важните правописни, граматични и пунктуационни правила в българския език, придружени от конкретни примери, в които е обяснено как се прилагат. Помагалото има ясна практическа насоченост, а правилата са поднесени с минимум терминология. За улеснение са включени варианти „Правилно/Грешно“ на често употребявани думи, словосъчетания и собствени имена. Във второто издание са включени всички раздели от първото издание: Какво знаем и какво не знаем за граматиката? Как да бъдем учтиви, когато пишем? Какво знаем и какво не знаем за правописа? Кога да пишем главни и малки букви? Кога кои пунктуационни знаци да поставяме? Това също е полезно Новото във второто издание: Приложения – списъци: с думи, чийто правопис често се греши; със съкращения; с имена на празници; със съществителни имена, които имат проблемен род (мъжки/женски), а също и с проблемни форми за мн.ч. Приложения – таблици: с пароними (преписвам – приписвам); с пунктуационни модели (употреба на запетаи при различни съюзи и вметнати части) Раздел с правилата за слято, полуслято и разделно писане Раздел с образци и указания за оформяне на документи: заявление, декларация, пълномощно, официално писмо, покана Допълнена нова информация в разделите от първото издание: правилна употреба на деепричастия; на ѝ; правопис на числителните редни имена; пунктуация на обособените части; употреба на тире и двоеточие; оформяне на цитати и др.

Добавен в количката

Тренировъчни тестове по български език и литература за 10. клас + 10 изпитни теста за НВО – второ, допълнено издание

Тренировъчни тестове по български език и литература за 10. клас + 10 изпитни теста за НВО – второ, допълнено издание

  • Учебници и помагала 9 КЛАС

14.50 лв.

Преработеното и допълнено издание на помагалото „Тренировъчни тестове по български език и литература за 10. клас + 10 изпитни теста за НВО“ съдържа общо 28 теста – 18 теста по модела, обявен от МОН, и 10 теста по образеца на изпитния вариант от НВО – юни 2021 г. В първите 18 теста са включени задачи, изцяло покриващи учебното съдържание, върху което десетокласниците ще полагат изпит. Всеки тест има по 23 задачи от различен тип: 14 задачи с избираем отговор; 6 задачи с кратък свободен отговор; 1 задача с разширен свободен отговор; 1 задача за редактиране; 1 задача за създаване на текст. За да бъде обхванат максимално целият спектър от възможни варианти за изходния текст, са предложени комбинации: тестове с един текст – разнообразни по стил в различните тестове; тестове с два текста – от различни функционални стилове в съответния тест; тестове с текст и друг източник на информация (таблица). Всеки тест следва поетапно авторите и творбите от учебната програма по литература, но включва и предходните изучени вече автори и произведения с цел актуализиране и затвърждаване на знанията. Материалът по български език е включен в тестовете по такъв начин, че още от началото на учебната година учениците да се упражняват върху вече усвоени и отработвани в 8. и 9. клас езикови правила и понятия. По отношение на книжовноезиковите норми задачите постепенно се усложняват и обогатяват. Допълнителните 10 теста предлагат задачи, формулирани и структурирани съобразно предложения изпитен вариант от юни 2021 г., като подборът на литературните творби или откъсите от тях е условен и е направен от авторите на помагалото. Всички тестове носят по 50 точки. В края на помагалото са поместени ключове с верните отговори и листове за отговори

Добавен в количката

Тренировъчни тестове по математика за 8., 9. и 10. клас + 10 изпитни теста за НВО

Тренировъчни тестове по математика за 8., 9. и 10. клас + 10 изпитни теста за НВО

  • Учебници и помагала 9 КЛАС

14.50 лв.

Сборникът „Тренировъчни тестове по математика за VIII, IX и X клас + 10 изпитни теста за НВО“ има за цел да помогне на десетокласниците при подготовката им за успешно представяне на Националното външно оценяване. Засегнатите в помагалото теми включват и изученото в 8. и 9. клас и улесняват усвояването на текущия учебен материал в 10. клас. Всяка от темите върху материала от 8. и 9. клас включва: синтезирано изложение на най-важните понятия, теореми и свойства; задачи с подробни решения, задачи за упражнение и тренировъчен тематичен тест; отговори на задачите за упражнение и на тестовите задачи. Всяка от темите за 10. клас включва: синтезирано изложение на най-важните понятия, теореми и свойства; задачи с подробни решения и задачи за упражнение; 10 теста по формата на НВО, съдържащи задачи от учебния материал от 8., 9. и 10. клас, като първите 5 от тях следват поетапната подготовка в 10. клас, а останалите 5 включват целия учебно-изпитен материал; отговори на задачите за упражнение и на тестовите задачи. Всеки от тези компоненти спомага за повишаване на уменията на учениците в прилагането на основните зависимости и логически разсъждения и развиването на способността им за аналитично мислене. Форматът на тестовете, сложността и разнообразието на предложените задачи са съобразени с изискванията на Министерство на образованието и науката за Националното външно оценяване в 10. клас. Това прави сборника подходящо помагало за ученици и учители в работата им по време на обучението в 8., 9. и 10. клас.

Добавен в количката

30 тематични теста по български език и литература за 9. клас (по новите програми)

30 тематични теста по български език и литература за 9. клас (по новите програми)

  • Учебници и помагала 9 КЛАС

10.90 лв.

Помагалото съдържа 30 тематични теста (22 по литература и 8 по български език), които следват темите в учебните програми на МОН за 9. клас. Сборникът е съставен от тестовете в двете безплатни приложения към учебниците по български език и по литература за 9. клас. Комбинираното издание е допълнено с пет обобщителни теста по двата предмета (3 по литература и 2 по български език). В края на помагалото са поместени отговорите на задачите с избираем отговор, както и примерни варианти за отговор на задачите с кратък свободен отговор. Учебният комплект по български език и литература за 9. клас на издателство „БГ Учебник“ включва още: Учебник по литература; Учебник по български език; Христоматия по литература; Работни листове по български език и литература; Книга за учителя по български език и литература.

Добавен в количката

Здравословни и безопасни условия на труд за 9. клас

Здравословни и безопасни условия на труд за 9. клас

  • Учебници и помагала 9 КЛАС

12.80 лв.

Учебникът е разработен в съответствие с новата учебната програма и е одобрен от МОН със Заповед РД09-1353/30.06.2021 г. Учебното съдържание е структурирано в три раздела, обхващащи темите: „Здравословни и безопасни условия на труд”; „Пожарна и аварийна безопасност”; „Долекарска помощ”. Основната информация в уроците е изведена в карета за по-добро визуално открояване. Подтемите във всеки урок са структурирани като отделни точки, а когато материалът изисква допълнително разделение, отделните микротеми са графично разграничени една от друга. Поместени са изображения за онагледяване на информацията. След всеки урок са дадени въпроси и задачи, чрез които преподавателят може да установи до каква степен ученикът е усвоил поднесеното учебно съдържание. Изградена е единна схема за проверка чрез три основни рубрики: Какво разбрахте от урока? – въпроси, чиито отговори може да бъдат намерени в урока; Обсъдете в час – задача за работа с преподавателя по време на учебния час, чрез която учениците прилагат предоставената в урока информация; Опитайте сами – задание, което по преценка на преподавателя може да бъде възложено на учениците в час или за домашна работа. В края на всеки раздел е предложен тест за проверка на придобитите знания. Отговорите на тези тестове са поместени в края на учебника заедно с други приложения – образец на трудов договор и списък с нормативни актове, които касаят предмета и върху които е базирано учебното съдържание.

Добавен в количката

Български език за 9. клас + приложение с тестове (по новата програма)

Български език за 9. клас + приложение с тестове (по новата програма)

  • Учебници и помагала 9 КЛАС

13.90 лв.

НОВО! От 17 юли 2020 г. учебникът се предлага с притурка с тематични тестове. Учебникът по български език е част от учебния комплект по български език за 9. клас на издателство „БГ Учебник“, който включва още: Учебник по български език ; Христоматия по литература ; Работни листове по български и литература ; 30 тематични теста по български език и литература ; Книга за учителя по български език и литература . Учебникът е структуриран "на разтвор" - две страници урок за нови знания, две страници упражнения към него. Двата модула са обособени и цветово. Авторите предлагат разнообразни по вид и степен на сложност задачи, а основните понятия, по-съществената информация, особените случаи, примерите са оформени и откроени разнообразно - карета с контур, цветни подложки, таблици, различен шрифт и др., което улеснява работата с учебника. Приложението на последните страници съдържа текстове за практическа работа и речник на използваните в урочните статии термини.

Добавен в количката

Литература за 9. клас + приложение с тестове (по новата програма)

Литература за 9. клас + приложение с тестове (по новата програма)

  • Учебници и помагала 9 КЛАС

19.90 лв.

НОВО! От 17 юли 2020 г. учебникът се предлага с притурка с тематични тестове. Учебникът по литература е част от учебния комплект по български език за 9. клас на издателство „БГ Учебник“, който включва още: Учебник по български език; Христоматия по литература; Работни листове по български и литература; 30 тематични теста по български език и литература; Книга за учителя по български език и литература. В учебника са представени всички автори и произведения, предвидени в учебната програма по литература за 9. клас. Интерпретирани са заложените в тях проблеми и са откроени характерните за епохата или направлението черти. Разработени са уроци за литературни упражнения, както и такива за развиване на комуникативните компетентности. Обхванати са следните културни направления, всяко от които в отделен раздел: Просвещение, Романтизъм, Реализъм, Модернизъм и Българско възраждане. Всеки раздел завършва с тест за проверка и обобщаване на знанията.

Добавен в количката

Работни листове по български език и литература. Практически и творчески задачи за 9. клас (по новите програми)

Работни листове по български език и литература. Практически и творчески задачи за 9. клас (по новите програми)

  • Учебници и помагала 9 КЛАС

12.50 лв.

Работните листове са част от учебния комплект по български език и литература за 9. клас на издателство „БГ Учебник“, който включва още: Учебник по литература; Учебник по български език; Христоматия по литература; 30 тематични теста по български език и литература; Книга за учителя по български език и литература. „Работни листове по български език и литература. Практически и творчески задачи за 9. клас“ е помагало, което е допълнение към учебниците по български език и литература за 9. клас по новата програма (2018/2019 учебна година). Включените в него задачи: въвеждат в интересни и разнообразни комуникативни ситуации; подобряват съвместната работа на учители и ученици; предлагат упражнения в широк спектър, които изискват реализиране на придобити знания и умения, но и творчество. Помагалото съдържа задачи по литература, по български език и комбинирани. Целта на предложените упражнения е: да се обособят художественият и социалният контекст на езика; да се съчетаят диалогът с литературната творба и употребата на езика в различни житейски ситуации; да се отработят различни езикови и литературни практики, което да позволи обогатяване на възприятията и формиране на нагласа за разбиране на универсалните ценности; да се формира задълбочен интерес към националния космос и към проявленията на социалния живот. Идеята е помагалото да бъде мобилно – да позволява занимания в клас и вкъщи, индивидуална и екипна работа. То е полезно при работа върху група от въпроси, както и при изпълнение на отделни задачи. Изборът може да бъде по интереси, за проверка на определени знания, за оформяне на оценка и други комбинации. Акцентът е върху това ученикът да мисли самостоятелно, да открива и да създава, а учителят да оценява точно тези негови способности. Помагалото съдържа: работни листове по литература с 20 задачи към всяка изучавана творба; работни листове по български език; задачи за редактиране на текст; задачи за езикова комбинаторика; задачи за функционална грамотност; приложение с практически указания. Учителят може да използва помагалото за нови знания, за упражнение, за обобщение, за писмено изпитване и контролни работи. Ученикът може да използва помагалото за усъвършенстване на придобитите знания и умения, за личностното и интелектуалното си развитие. Работните листове са съобразени с пред­стоящото външно оценяване в 10. клас. Условията на отделните задачи акцентират на конкретната дейност, с която ще бъде заето ученическото внимание. Свързани продукти Български език за 9. клас + приложение с тестове (по новата програма)

Добавен в количката

Христоматия по литература за 9. клас (по новата пр

Христоматия по литература за 9. клас (по новата пр

  • Учебници и помагала 9 КЛАС

11.90 лв.

Христоматията по литература е част от учебния комплект по български език за 9. клас на издателство „БГ Учебник“, който включва още: Учебник по литература; Учебник по български език; Работни листове по български и литература; 30 тематични теста по български език и литература; Книга за учителя по български език и литература. Христоматията по литература за 9. клас е помагало, изцяло съобразено с новата учебна програма, която влиза в сила от учебната 2018/2019 година. Тя дава възможност на учениците да се докоснат до творчеството на Просвещението, Романтизма, реализма, модернизма и Българското възраждане и да го почувстват близко, а на учителите – да работят пълноценно според интересите на своите ученици и според профила на училището. Христоматията по литература за 9. клас: съдържа всички художествени произведения, предвидени в учебната програма; ориентира учениците в сюжета на по-обемните произведения, представени чрез подбрани откъси; съдържа пояснителни бележки към всички текстове, което улеснява тяхното разбиране; включва допълнителни автори и творби, които поставят литературното развитие на изучаваните епохи и направления в по-широк контекст. Христоматията е неразделна част от учебника по литература за 9. клас на издателство „БГ Учебник“, но е напълно подходяща за работа с всеки друг учебник по литература за 9. клас, изработен по новата учебна програма. СЪДЪРЖАНИЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ Джонатан Суифт Пътешествия по различни страни на света от Лемюъл Гъливер * Писмо от капитан Гъливер до братовчед му Симпсън * Предговор на издателя Пътуване до Лилипутия (Част първа. Глава I) Пътуване до Бробдингнаг (Част втора. Глава I) * Даниел Дефо Робинзон Крузо РОМАНТИЗЪМ Джордж Гордън Байрон Дон Жуан * Втора песен * Трета песен * Четвърта песен Осма песен * Странстванията на Чайлд Харолд Песен първа * Поезия На Ема Как искам пак да съм дете… Шильонски сонет * Жан-Батист Поклен – Молиер Тартюф * Пърси Биш Шели Ода на западния вятър Философия на любовта Лека нощ * Хайнрих Хайне Лирическо интермецо Завръщане в родината Александър C. Пушкин * Поезия Към Чаадаев Затворник На А. П. Керн Пророк Аз ви обичах... Exegi monumentum Евгений Онегин Глава трета * Глава четвърта Глава осма * Жан-Жак Русо Юлия, или новата Елоиза Писмо IV – от Юлия * Йохан Волфганг Гьоте Страданията на младия Вертер Предсмъртното писмо на Вертер РЕАЛИЗЪМ Оноре дьо Балзак Дядо Горио Първа глава. Един семеен пансион Втора глава. Влизането в обществото Трета глава. Измамисмърт Четвърта глава. Смъртта на бащата * Йожени Гранде Гюстав Флобер Мадам Бовари * Част първа. I глава * II глава * III глава * V глава * VI глава VII глава * VIII глава * IX глава * Част втора. II глава * III глава * IV глава * V глава * VI глава * VII глава * VIII глава * IX глава * X глава * XII глава * XIII глава * XV глава * Част трета. I глава * III глава * IV глава * V глава * VI глава * VIII глава * XI глава МОДЕРНИЗЪМ * Жан Мореас. Манифест на символизма Шарл Бодлер. Цветя на злот

Добавен в количката

BACKSOON UNSUBSCRIBED

Ние използваме бисквитки.

Ние използваме бисквитки и други технологии за събиране на данни, с които да оптимизираме работата на уебсайта ни и да гарантираме удовлетвореността ти от нашите услуги. Научи повече в секция Съобщения за бисквитки.

Ако желаеш, можеш да управляваш бисквитките си от тук.