Shop the latest trends in fashion

Shop the latest trends in fashion

Учебници и помагала 4 КЛАС (5)

Тестове по български език и литература и по математика за външно оценяване в 4. клас - трето издание

Тестове по български език и литература и по математика за външно оценяване в 4. клас - трето издание

  • Учебници и помагала 4 КЛАС

12.90 BGN

Трето издание по изпитните тестове от май 2021 г. с листове за отговори и аудиодиктовки: https://bguchebnik.com/diktovki/diktovki-nvo.php . За работа през цялата година. Помагалото е преработено по изпитните тестове на МОН от май 2021 година. Предложени са 12 теста по български език и литература и 12 теста по математика, които следват учебния материал в 4. клас и могат да се решават през цялата година. Към тестовете има ключове с верните отговори и критерии за оценка. Всеки тест по български език и литература е в три части с различен брой задачи и съдържа: Диктовка и езикови задачи с избираем отговор; Текст за четене с разбиране и тестови задачи към него – с избираем и със свободен отговор; Речева задача с творчески характер, изискваща свободен отговор. Всеки тест по математика е с 25 задачи: 18 задачи с избираем отговор; 5 задачи с кратък свободен отговор (число); 1 задача с разширен свободен отговор; 1 задача с три броя разширени свободни отговори.

Added to cart

Моят верен приятел – книгата. Христоматия за 4. клас (книжка 1) + читателски дневник

Моят верен приятел – книгата. Христоматия за 4. клас (книжка 1) + читателски дневник

  • Учебници и помагала 4 КЛАС

9.90 BGN

Христоматията за 4. клас (книжка 1) е част от поредица от христоматии за учениците от началния етап на основната образователна степен. Съдържа кратки по обем и достъпни като съдържание произведения от българската и световната класика в литературата и фолклора за деца, както и от съвременната литература. Текстовете са обединени в тематични кръгове, ценностно ориентирани към България, българския език, ученето, приятелството, празниците, игрите. В книжката са включени приказки, разкази, басни, легенди и откъси от книги за извънкласно четенете, като към всяко произведение има допълнителни задачи, които дават възможност за интерактивна работа. Към христоматията има и отделен читателски дневник, в който децата може да записват какво от прочетените произведения им е харесало, да изразяват мнение и отношение.

Added to cart

Помагало по български език и литература за 4. клас. Езикови упражнения, диктовки, задачи за четене с разбиране (по новата програма)

Помагало по български език и литература за 4. клас. Езикови упражнения, диктовки, задачи за четене с разбиране (по новата програма)

  • Учебници и помагала 4 КЛАС

5.90 BGN

Аудиодиктовките от помагалото можете да намерите тук: https://bguchebnik.com/diktovki/diktovki-bel.php Помагалото по български език и литература за 4. клас е създадено по новата учебна програма и съдържа: езикови упражнения; диктовки; тестови задачи; задачи за четене с разбиране на текстове; задачи за преразказване на текстове и отговаряне на въпроси към тях; задачи за съчиняване на текст; самостоятелни работи за входно и изходно ниво. Може да се използва в уроците по български език и литература, за самостоятелна работа вкъщи и за оценяване на постиженията на учениците. Работата с помагалото съдейства за подготовката им за националното външно оценяване в края на 4. клас.

Added to cart

 Справочни таблици по български език и литература за 4. клас (по новата програма)

Справочни таблици по български език и литература за 4. клас (по новата програма)

  • Учебници и помагала 4 КЛАС

3.90 BGN

В таблиците е представено най-важното от учебното съдържание по български език и литература за 4. клас: гласни (широки и тесни) и съгласни (твърди и меки) звукове; сложни думи и антоними; правопис на думи с група съгласни и думи без ударение; части на речта – членуване на съществителното име; числително име; време на глагола; видове изречения по състав – просто и сложно; главни части на изречението – подлог и сказуемо; правопис на сложното изречение; видове редактиране; текст; пряка и непряка реч; литературни понятия – олицетворение, автор, легенда, диалог, монолог. Помагалото е създадено по новата учебна програма, може да се използва с всички одобрени учебници и е безценен помощник в подготовката за националното външно оценяване в края на годината.

Added to cart

НЕМО. Математически приключения и пътешествия за 4. клас

НЕМО. Математически приключения и пътешествия за 4. клас

  • Учебници и помагала 4 КЛАС

14.00 BGN

НЕМО. Математически приключения и пътешествия за 4. клас е комплект от учебно помагало и работна тетрадка и е предназначен за ученици с интерес към математиката. Разработен е от група преподаватели от Софийската математическа гимназия, като всички задачи са апробирани по време на курсовете по математика за 4. клас в СМГ. Учебният комплект може да се използва в часовете за свободноизбираема и задължителноизбираема подготовка, както и в различни извънкласни форми и занимания. Текстовете и задачите обогатяват математическата култура, развиват логическото мислене и изграждат умения за решаване на нестандартни математически задачи, включително задачи с повишена трудност и такива от математически състезания, олимпиади и конкурси.

Added to cart

BACKSOON UNSUBSCRIBED

We use cookies.

We use cookies and other tracking technologies to optimize our website and improve your experience. Learn more by reading our Cookies Notice.

Alternatively, you can manage your cookies here.