Shop the latest trends in fashion

Shop the latest trends in fashion

All (155)

ДРЪНКУЛКИ

ДРЪНКУЛКИ

  • КАРТОНЕНИ ИГРИ

29.50 BGN

ДРЪНКУЛКИ Семейна игра за рефлекси, внимание и концентрация. Комплектът включва: Игрално табло, 372 плочки с картинки, 18 цветни пулa, 1 звънец, Играта е подходяща за деца над 6 г. и може да се играе с до 6 играча. Бъдете първият играч със съвпадащи дрънкулки, натиснете звънеца и спечелете играта!Бъдете първият играч със съвпадащи дрънкулки, натиснете звънеца и спечелете играта! В началото на играта всеки играч получава 3 пула от един и същи цвят, както и 3 плочки с картинки с лицето надолу. Най-младият играч удря звънеца и играта започва. Играчите показват плочките си с картинки и се опитват едновременно да ги намерят на игралното табло. След като ги намерят трябва да ги покрият с цветните си пулчета. Първият играч, който намери своите картинки, удря звънеца. Играта спира на пауза за проверка от всички играчи. Ако покритите картинки съвпадат с плочките, играчът ги прибира, а всички останали се връщат в торбата за размесване. Пулчетата се връщат на играчите и се играят по този начин няколко рунда докато играч не събере общо 24 плочки с картинки или картите в торбичката не свършат. Играчът събрал най-много карти печели играта.

Added to cart

АЗ УЧА ЦИФРИТЕ

АЗ УЧА ЦИФРИТЕ

  • КАРТОНЕНИ ИГРИ

17.90 BGN

"""Аз уча цифрите"". Той съдържа 20 пъзела с по две части - една за цифрите от 1 до 10, другата със съответстващия на цифрата брой предмети. Освен това в комплекта ще намерите 5 картончета с основните аритметични операции - събиране, изваждане, умножение, деление и знак равно. Комплектът съдържа общо 45 части. Разбъркайте и разделете частите в комплекта, поставете с лицето нагоре. Задачата на детето е да свърже цифрата с картинката. Когато детето научи цифрите може да се премине към операциите събиране, изваждане, а по-късно и умножение и деление. С образователния комплект пъзели ""Аз уча цифрите"", неусетно и забавно детето ще се научи да разпознава цифрите и да брои. Всички части са направени от дебел и висококачествен картон, опаковани са в красива кутия за подарък. Играта е подходяща за деца над 3 години. "

Added to cart

Как се пише? Основни правила за езикова грамотност (второ, преработено и допълнено издание)

Как се пише? Основни правила за езикова грамотност (второ, преработено и допълнено издание)

  • Учебници и помагала 11 КЛАС

16.90 BGN

Второто, преработено и допълнено издание на „Как се пише?“ съдържа най-важните правописни, граматични и пунктуационни правила в българския език, придружени от конкретни примери, в които е обяснено как се прилагат. Помагалото има ясна практическа насоченост, а правилата са поднесени с минимум терминология. За улеснение са включени варианти „Правилно/Грешно“ на често употребявани думи, словосъчетания и собствени имена. Във второто издание са включени всички раздели от първото издание: Какво знаем и какво не знаем за граматиката? Как да бъдем учтиви, когато пишем? Какво знаем и какво не знаем за правописа? Кога да пишем главни и малки букви? Кога кои пунктуационни знаци да поставяме? Това също е полезно Новото във второто издание: Приложения – списъци: с думи, чийто правопис често се греши; със съкращения; с имена на празници; със съществителни имена, които имат проблемен род (мъжки/женски), а също и с проблемни форми за мн.ч. Приложения – таблици: с пароними (преписвам – приписвам); с пунктуационни модели (употреба на запетаи при различни съюзи и вметнати части) Раздел с правилата за слято, полуслято и разделно писане Раздел с образци и указания за оформяне на документи: заявление, декларация, пълномощно, официално писмо, покана Допълнена нова информация в разделите от първото издание: правилна употреба на деепричастия; на ѝ; правопис на числителните редни имена; пунктуация на обособените части; употреба на тире и двоеточие; оформяне на цитати и др.

Added to cart

Комплект от две помагала за профилирана подготовка за 11. и 12. клас (Модули 1 – 4) + свитък с текстове

Комплект от две помагала за профилирана подготовка за 11. и 12. клас (Модули 1 – 4) + свитък с текстове

  • Учебници и помагала 11 КЛАС

35.50 BGN

Комплект за профилирана подготовка по БЕЛ за 11. и 12. клас. Комплектът включва две помагала за профилирана подготовка, които обхващат четирите задължителни модула, разпределени както следва: Помагало с модули „Езикът и обществото“ и „Диалогични прочити“; Помагало с модули „Езикови употреби“ и „Критическо четене“. Към двете помагала има безплатна притурка с художествените текстове, върху които са разработени темите в двата литературни модула – „Диалогични прочити“ и „Критическо четене“. Темите в помагалата за профилирана подготовка са така разработени, че да обезпечават работата в няколко учебни часа за всяка тема. Те са и достатъчно информативни, и богати откъм упражнения, тестови задачи и творчески идеи.

Added to cart

Справочни таблици по български език за матура (по новите програми за 11. и 12. клас)

Справочни таблици по български език за матура (по новите програми за 11. и 12. клас)

  • Учебници и помагала 11 КЛАС

7.90 BGN

Справочните таблици по български език за матура (по новите програми за 11. и 12. клас) предлагат синтезирано и прегледно най-важната информация, необходима на зрелостниците за успешното полагане на държавния зрелостен изпит. В същото време те са напълно приложими в работата през двете учебни години – 11. и 12. клас, тъй като резюмират учебния материал, който е включен в програмите. На 16 страници и в няколко различни тематични таблици са обхванати основните книжовноезикови норми – правописна, граматична, пунктуационна и лексикална. Отделните езикови правила са придружени от подходящи примери за тяхната правилна употреба, като на места са посочени и често допускани грешки при прилагането на нормата. Цветовото открояване в таблиците подпомага лесното ориентиране и запомняне на поднесената информация. Началната страница предлага в схематичен вид удобна навигация в слятото, полуслятото и разделното писане. Част са от комплекта на издателство „БГ Учебник“, улесняващ подготовката за матура, който включва още: Матура по български език и литература. Тестови задачи, интерпретативни съчинения и есета – Първа част; Матура по български език и литература. Тестови задачи, интерпретативни съчинения и есета – Втора част; Тестове за матура по български език и литература за матура - по новите програми за 11. и 12. клас; Христоматия по литература за матура - по новите програми за 11. и 12. клас; Справочни таблици по литература за матура за 11. и 12. клас; Свързани продукти Справочни таблици по литература за матура (по новите програми за 11. и 12. клас)

Added to cart

Български език и литература за 11. и 12. клас. Помагало за профилирана подготовка (Модул 1. Езикът и обществото и Модул 3. Диалогични прочити)

Български език и литература за 11. и 12. клас. Помагало за профилирана подготовка (Модул 1. Езикът и обществото и Модул 3. Диалогични прочити)

  • Учебници и помагала 11 КЛАС

16.50 BGN

Сборникът „Български език и литература. Помагало за профилирана подготовка за 11. и 12. клас“ е изграден в съответствие с учебната програма за профилирана подготовка по български език и литература за XI и XII клас (2019 г.). В него са представени два от четирите модула, включени в програмата: за компонента ,,БЪЛГАРСКИ ЕЗИК“ – модулът ,,ЕЗИКЪТ И ОБЩЕСТВОТО“, за компонента ,,ЛИТЕРАТУРА“ – модулът ,,ДИАЛОГИЧНИ ПРОЧИТИ“. Всяка от темите и в двата модула е структурирана в три рубрики: Актуализирам и осмислям информация; Прилагам знания и умения; Работя индивидуално или в екип. С избраната структура на помагалото се цели да се подпомогне работата на учителите и на учениците по темите от двата модула. Очаква се то да е полезно и за студенти, които се подготвят за учители по български език и литература, тъй като в него се показват модели за работа с научен и с художествен текст, за формиране на езикови и на литературоведски понятия; предлагат се възможности за запознаване с произведения на други изкуства и пр.

Added to cart

Български език и литература за 11. и 12. клас. Помагало за профилирана подготовка (Модул 2. Езикови употреби и Модул 4. Критическо четене)

Български език и литература за 11. и 12. клас. Помагало за профилирана подготовка (Модул 2. Езикови употреби и Модул 4. Критическо четене)

  • Учебници и помагала 11 КЛАС

19.00 BGN

Учебното пособие „Български език и литература. Помагало за профилирана подготовка за 11. и 12. клас“ е изградено в съответствие с Учебната програма по български език и литература, 11. и 12. клас, профилирана подготовка, 2019 г. В него са включени теми по два от четирите модула в Програмата: за компонента ,,Български език“ – модул ,,Езикови употреби“; за компонента ,,Литература“ – модул ,,Критическо четене“. Темите от модул ,,Езикови употреби“ са структурирани в рубрики, всяка от които включва дейностите: Актуализирам и осмислям информация; Прилагам знания и умения; Работя индивидуално или в екип; Решавам тест. Темите от модул „Критическо четене“ са структурирани в рубриките: Контексти/Авторов контекст; Текстът като част от цялото; Интерпретативни посоки; Критически оценки; Творчески предизвикателства/Моят критически прочит. Видът на задачите и в двата модула е съобразен с темите, които се изучават в съответния модул, и с Програмата за държавен зрелостен изпит в общообразователната подготовка. В този смисъл се очаква работата с помагалото да е полезна и за общообразователната подготовка. Тъй като помагалото е предназначено за профилирана подготовка, част от задачите са с повишена трудност – насочват към анализ на езикови и художествени явления, към обяснения на езикови и литературни факти и пр. То не е ориентирано към определен учебник, така че може да се използва от учениците независимо от това с кой от учебниците са избрали да работят.

Added to cart

BACKSOON UNSUBSCRIBED

We use cookies.

We use cookies and other tracking technologies to optimize our website and improve your experience. Learn more by reading our Cookies Notice.

Alternatively, you can manage your cookies here.