Shop the latest trends in fashion

Shop the latest trends in fashion

Всички (155)

ДРЪНКУЛКИ

ДРЪНКУЛКИ

  • КАРТОНЕНИ ИГРИ

29.50 лв.

ДРЪНКУЛКИ Семейна игра за рефлекси, внимание и концентрация. Комплектът включва: Игрално табло, 372 плочки с картинки, 18 цветни пулa, 1 звънец, Играта е подходяща за деца над 6 г. и може да се играе с до 6 играча. Бъдете първият играч със съвпадащи дрънкулки, натиснете звънеца и спечелете играта!Бъдете първият играч със съвпадащи дрънкулки, натиснете звънеца и спечелете играта! В началото на играта всеки играч получава 3 пула от един и същи цвят, както и 3 плочки с картинки с лицето надолу. Най-младият играч удря звънеца и играта започва. Играчите показват плочките си с картинки и се опитват едновременно да ги намерят на игралното табло. След като ги намерят трябва да ги покрият с цветните си пулчета. Първият играч, който намери своите картинки, удря звънеца. Играта спира на пауза за проверка от всички играчи. Ако покритите картинки съвпадат с плочките, играчът ги прибира, а всички останали се връщат в торбата за размесване. Пулчетата се връщат на играчите и се играят по този начин няколко рунда докато играч не събере общо 24 плочки с картинки или картите в торбичката не свършат. Играчът събрал най-много карти печели играта.

Добавен в количката

АЗ УЧА ЦИФРИТЕ

АЗ УЧА ЦИФРИТЕ

  • КАРТОНЕНИ ИГРИ

17.90 лв.

"""Аз уча цифрите"". Той съдържа 20 пъзела с по две части - една за цифрите от 1 до 10, другата със съответстващия на цифрата брой предмети. Освен това в комплекта ще намерите 5 картончета с основните аритметични операции - събиране, изваждане, умножение, деление и знак равно. Комплектът съдържа общо 45 части. Разбъркайте и разделете частите в комплекта, поставете с лицето нагоре. Задачата на детето е да свърже цифрата с картинката. Когато детето научи цифрите може да се премине към операциите събиране, изваждане, а по-късно и умножение и деление. С образователния комплект пъзели ""Аз уча цифрите"", неусетно и забавно детето ще се научи да разпознава цифрите и да брои. Всички части са направени от дебел и висококачествен картон, опаковани са в красива кутия за подарък. Играта е подходяща за деца над 3 години. "

Добавен в количката

Как се пише? Основни правила за езикова грамотност (второ, преработено и допълнено издание)

Как се пише? Основни правила за езикова грамотност (второ, преработено и допълнено издание)

  • Учебници и помагала 11 КЛАС

16.90 лв.

Второто, преработено и допълнено издание на „Как се пише?“ съдържа най-важните правописни, граматични и пунктуационни правила в българския език, придружени от конкретни примери, в които е обяснено как се прилагат. Помагалото има ясна практическа насоченост, а правилата са поднесени с минимум терминология. За улеснение са включени варианти „Правилно/Грешно“ на често употребявани думи, словосъчетания и собствени имена. Във второто издание са включени всички раздели от първото издание: Какво знаем и какво не знаем за граматиката? Как да бъдем учтиви, когато пишем? Какво знаем и какво не знаем за правописа? Кога да пишем главни и малки букви? Кога кои пунктуационни знаци да поставяме? Това също е полезно Новото във второто издание: Приложения – списъци: с думи, чийто правопис често се греши; със съкращения; с имена на празници; със съществителни имена, които имат проблемен род (мъжки/женски), а също и с проблемни форми за мн.ч. Приложения – таблици: с пароними (преписвам – приписвам); с пунктуационни модели (употреба на запетаи при различни съюзи и вметнати части) Раздел с правилата за слято, полуслято и разделно писане Раздел с образци и указания за оформяне на документи: заявление, декларация, пълномощно, официално писмо, покана Допълнена нова информация в разделите от първото издание: правилна употреба на деепричастия; на ѝ; правопис на числителните редни имена; пунктуация на обособените части; употреба на тире и двоеточие; оформяне на цитати и др.

Добавен в количката

Комплект от две помагала за профилирана подготовка за 11. и 12. клас (Модули 1 – 4) + свитък с текстове

Комплект от две помагала за профилирана подготовка за 11. и 12. клас (Модули 1 – 4) + свитък с текстове

  • Учебници и помагала 11 КЛАС

35.50 лв.

Комплект за профилирана подготовка по БЕЛ за 11. и 12. клас. Комплектът включва две помагала за профилирана подготовка, които обхващат четирите задължителни модула, разпределени както следва: Помагало с модули „Езикът и обществото“ и „Диалогични прочити“; Помагало с модули „Езикови употреби“ и „Критическо четене“. Към двете помагала има безплатна притурка с художествените текстове, върху които са разработени темите в двата литературни модула – „Диалогични прочити“ и „Критическо четене“. Темите в помагалата за профилирана подготовка са така разработени, че да обезпечават работата в няколко учебни часа за всяка тема. Те са и достатъчно информативни, и богати откъм упражнения, тестови задачи и творчески идеи.

Добавен в количката

Справочни таблици по български език за матура (по новите програми за 11. и 12. клас)

Справочни таблици по български език за матура (по новите програми за 11. и 12. клас)

  • Учебници и помагала 11 КЛАС

7.90 лв.

Справочните таблици по български език за матура (по новите програми за 11. и 12. клас) предлагат синтезирано и прегледно най-важната информация, необходима на зрелостниците за успешното полагане на държавния зрелостен изпит. В същото време те са напълно приложими в работата през двете учебни години – 11. и 12. клас, тъй като резюмират учебния материал, който е включен в програмите. На 16 страници и в няколко различни тематични таблици са обхванати основните книжовноезикови норми – правописна, граматична, пунктуационна и лексикална. Отделните езикови правила са придружени от подходящи примери за тяхната правилна употреба, като на места са посочени и често допускани грешки при прилагането на нормата. Цветовото открояване в таблиците подпомага лесното ориентиране и запомняне на поднесената информация. Началната страница предлага в схематичен вид удобна навигация в слятото, полуслятото и разделното писане. Част са от комплекта на издателство „БГ Учебник“, улесняващ подготовката за матура, който включва още: Матура по български език и литература. Тестови задачи, интерпретативни съчинения и есета – Първа част; Матура по български език и литература. Тестови задачи, интерпретативни съчинения и есета – Втора част; Тестове за матура по български език и литература за матура - по новите програми за 11. и 12. клас; Христоматия по литература за матура - по новите програми за 11. и 12. клас; Справочни таблици по литература за матура за 11. и 12. клас; Свързани продукти Справочни таблици по литература за матура (по новите програми за 11. и 12. клас)

Добавен в количката

Български език и литература за 11. и 12. клас. Помагало за профилирана подготовка (Модул 1. Езикът и обществото и Модул 3. Диалогични прочити)

Български език и литература за 11. и 12. клас. Помагало за профилирана подготовка (Модул 1. Езикът и обществото и Модул 3. Диалогични прочити)

  • Учебници и помагала 11 КЛАС

16.50 лв.

Сборникът „Български език и литература. Помагало за профилирана подготовка за 11. и 12. клас“ е изграден в съответствие с учебната програма за профилирана подготовка по български език и литература за XI и XII клас (2019 г.). В него са представени два от четирите модула, включени в програмата: за компонента ,,БЪЛГАРСКИ ЕЗИК“ – модулът ,,ЕЗИКЪТ И ОБЩЕСТВОТО“, за компонента ,,ЛИТЕРАТУРА“ – модулът ,,ДИАЛОГИЧНИ ПРОЧИТИ“. Всяка от темите и в двата модула е структурирана в три рубрики: Актуализирам и осмислям информация; Прилагам знания и умения; Работя индивидуално или в екип. С избраната структура на помагалото се цели да се подпомогне работата на учителите и на учениците по темите от двата модула. Очаква се то да е полезно и за студенти, които се подготвят за учители по български език и литература, тъй като в него се показват модели за работа с научен и с художествен текст, за формиране на езикови и на литературоведски понятия; предлагат се възможности за запознаване с произведения на други изкуства и пр.

Добавен в количката

Български език и литература за 11. и 12. клас. Помагало за профилирана подготовка (Модул 2. Езикови употреби и Модул 4. Критическо четене)

Български език и литература за 11. и 12. клас. Помагало за профилирана подготовка (Модул 2. Езикови употреби и Модул 4. Критическо четене)

  • Учебници и помагала 11 КЛАС

19.00 лв.

Учебното пособие „Български език и литература. Помагало за профилирана подготовка за 11. и 12. клас“ е изградено в съответствие с Учебната програма по български език и литература, 11. и 12. клас, профилирана подготовка, 2019 г. В него са включени теми по два от четирите модула в Програмата: за компонента ,,Български език“ – модул ,,Езикови употреби“; за компонента ,,Литература“ – модул ,,Критическо четене“. Темите от модул ,,Езикови употреби“ са структурирани в рубрики, всяка от които включва дейностите: Актуализирам и осмислям информация; Прилагам знания и умения; Работя индивидуално или в екип; Решавам тест. Темите от модул „Критическо четене“ са структурирани в рубриките: Контексти/Авторов контекст; Текстът като част от цялото; Интерпретативни посоки; Критически оценки; Творчески предизвикателства/Моят критически прочит. Видът на задачите и в двата модула е съобразен с темите, които се изучават в съответния модул, и с Програмата за държавен зрелостен изпит в общообразователната подготовка. В този смисъл се очаква работата с помагалото да е полезна и за общообразователната подготовка. Тъй като помагалото е предназначено за профилирана подготовка, част от задачите са с повишена трудност – насочват към анализ на езикови и художествени явления, към обяснения на езикови и литературни факти и пр. То не е ориентирано към определен учебник, така че може да се използва от учениците независимо от това с кой от учебниците са избрали да работят.

Добавен в количката

BACKSOON UNSUBSCRIBED

Ние използваме бисквитки.

Ние използваме бисквитки и други технологии за събиране на данни, с които да оптимизираме работата на уебсайта ни и да гарантираме удовлетвореността ти от нашите услуги. Научи повече в секция Съобщения за бисквитки.

Ако желаеш, можеш да управляваш бисквитките си от тук.