Как се пише? Справочни таблици по български език за 7. клас и външно оценяване (по новата програма)

  • Учебници и помагала 7 КЛАС

6.90 BGN

Ламинираните таблици са част от учебния комплект по български език за 7. клас на издателство „БГ Учебник“. Той е разработен по новата учебна програма и включва още: Учебник по български език; Учебник по литература; Работни листове по български език за 7. клас; Работни листове по литература за 7. клас; Христоматия по литература за външно оценяване в 7. клас. С българските произведения от 5., 6. и 7. клас; Характеристика на литературни герои и художествени образи от българските произведения в 5., 6. и 7. клас; Примерни тестове по български език и литература за външно оценяване и прием след 7. клас ; 24 тематични теста по български език и литература за 7. клас; Справочни таблици по литература за външно оценяване в 7. клас; Книга за учителя. В таблиците синтезирано и прегледно е представено най-същественото от учебното съдържание за седмокласниците: наклонения, преизказни глаголни форми, видове сказуеми, обособени части, сложно съставно и сложно смесено изречение, домашни и чужди думи, остарели и нови думи. Подбран е и най-важният учебен материал за 5. и 6. клас, включен в националното външно оценяване в края на 7. клас: видове местоимения, глаголни времена, причастия, неизменяеми части на речта, еднородни части, видове изречения по състав. Голямо място е отделено на правописните правила, които най-често се нарушават: пълен и кратък член; бройна форма и форма за мн.ч.; учтива форма; Й или И; правопис на частицата НЕ; двойно Н и двойно Т. Пунктуационните правила са систематизирани на принципа кога се поставя и кога не се поставя запетая, с оглед на по-лесното им запаметяване и прилагане на практика. Помагалото може да се използва както за усвояване на новите знания в 7. клас, така и за преговор и подготовка за националното външно оценяване.

BACKSOON UNSUBSCRIBED

We use cookies.

We use cookies and other tracking technologies to optimize our website and improve your experience. Learn more by reading our Cookies Notice.

Alternatively, you can manage your cookies here.