Литература за 9. клас + приложение с тестове (по новата програма)

  • Учебници и помагала 9 КЛАС

19.90 BGN

НОВО! От 17 юли 2020 г. учебникът се предлага с притурка с тематични тестове. Учебникът по литература е част от учебния комплект по български език за 9. клас на издателство „БГ Учебник“, който включва още: Учебник по български език; Христоматия по литература; Работни листове по български и литература; 30 тематични теста по български език и литература; Книга за учителя по български език и литература. В учебника са представени всички автори и произведения, предвидени в учебната програма по литература за 9. клас. Интерпретирани са заложените в тях проблеми и са откроени характерните за епохата или направлението черти. Разработени са уроци за литературни упражнения, както и такива за развиване на комуникативните компетентности. Обхванати са следните културни направления, всяко от които в отделен раздел: Просвещение, Романтизъм, Реализъм, Модернизъм и Българско възраждане. Всеки раздел завършва с тест за проверка и обобщаване на знанията.

BACKSOON UNSUBSCRIBED

We use cookies.

We use cookies and other tracking technologies to optimize our website and improve your experience. Learn more by reading our Cookies Notice.

Alternatively, you can manage your cookies here.