Справочни таблици по литература за 5. клас

  • Учебници и помагала 5 КЛАС

6.90 BGN

В таблиците обобщено е представен най-важният учебен материал по литература за 5. клас. В началото е дадена таблица, разглеждаща характерните особености на митологията, фолклора и художествената литература. Последователно са представени изучаваните текстове, както и най-важната информация за празниците, които са включени в учебната програма. В края са поместени таблици, изясняващи същността на трансформиращия преразказ и създаването на текст повествование, описание и разсъждение. Помагалото може да се използва както за текуща работа, така и за преговор след всеки раздел и в края на учебната година

BACKSOON UNSUBSCRIBED

We use cookies.

We use cookies and other tracking technologies to optimize our website and improve your experience. Learn more by reading our Cookies Notice.

Alternatively, you can manage your cookies here.