Shop the latest trends in fashion

Shop the latest trends in fashion

Учебници и помагала 7 КЛАС (12)

Комплект по математика за НВО в 7. клас

Комплект по математика за НВО в 7. клас

 • Учебници и помагала 7 КЛАС

20.80 BGN

Комплектът се състои от следните две издания: Примерни тестове по математика за външно оценяване и прием в гимназия след 7. клас ; Справочни таблици по математика за външно оценяване в 7. клас . Сборникът „Примерни тестове по математика за външно оценяване и прием в гимназия“ съдържа 12 теста, изцяло съобразени с учебните програми за 5., 6. и 7. клас. Всеки тест включва: 18 задачи с избираем отговор; 2 задачи с кратък свободен отговор; 3 задачи с разширен свободен отговор; лист за записване на отговорите; ключ с верните отговори; решения на задачите с разширен отговор; критерии за оценяване на задачите. Първите два теста съдържат задачи за преговор върху материала от 5. и 6. клас, съобразени с формата на изпита. В последните два теста са включени задачи върху целия учебен материал за изпита по математика за НВО. Останалите тестове съдържат задачи върху учебния материал от 7. клас и задачи върху теми, изучавани в предходните години, за да може системно да актуализирате своите знания и да се чувствате уверени и спокойни на предстоящия изпит. Новият материал се въвежда постепенно, така че сборникът да може да ви служи максимално добре през цялата учебна година. За улеснение под номера на теста са записани новите теми от учебния материал от 7. клас, върху който са включени задачи. Задачите са подредени и формулирани в съответствие с актуалния модел на изпита по математика от 2021 г. За осигуряване на по-добра подготовка трудността на част от задачите може да надвишава нивото на трудност в реална изпитна ситуация. В справочните таблици по математика синтезирано е представено най-същественото от учебното съдържание по математика за седмокласниците: работа с рационални и цели изрази; решаване на уравнения; моделиране с линейни уравнения; ъгли, получени при пресичането на две и три прави; успоредност на прави; решаване на триъгълник; еднакви триъгълници; равнобедрен и равностранен триъгълник; решаване на правоъгълен триъгълник; решаване на неравенства; числови интервали; решаване на успоредник; вероятност. Подбран е и най-важният учебен материал за 5. и 6. клас, включен в националното външно оценяване в края на 7. клас: обикновени и десетични дроби; процент; степенуване; основни аритметични зависимости; правоъгълна координатна система; решаване на триъгълник; трапец; многоъгълник; тела; интерпретация на данни, представени чрез диаграми; превръщане на мерни единици. Помагалото може да се използва както за усвояване на новите знания в 7. клас, така и за преговор и подготовка за националното външно оценяване.

Added to cart

Как се пише? Справочни таблици по български език за 7. клас и външно оценяване (по новата програма)

Как се пише? Справочни таблици по български език за 7. клас и външно оценяване (по новата програма)

 • Учебници и помагала 7 КЛАС

6.90 BGN

Ламинираните таблици са част от учебния комплект по български език за 7. клас на издателство „БГ Учебник“. Той е разработен по новата учебна програма и включва още: Учебник по български език; Учебник по литература; Работни листове по български език за 7. клас; Работни листове по литература за 7. клас; Христоматия по литература за външно оценяване в 7. клас. С българските произведения от 5., 6. и 7. клас; Характеристика на литературни герои и художествени образи от българските произведения в 5., 6. и 7. клас; Примерни тестове по български език и литература за външно оценяване и прием след 7. клас ; 24 тематични теста по български език и литература за 7. клас; Справочни таблици по литература за външно оценяване в 7. клас; Книга за учителя. В таблиците синтезирано и прегледно е представено най-същественото от учебното съдържание за седмокласниците: наклонения, преизказни глаголни форми, видове сказуеми, обособени части, сложно съставно и сложно смесено изречение, домашни и чужди думи, остарели и нови думи. Подбран е и най-важният учебен материал за 5. и 6. клас, включен в националното външно оценяване в края на 7. клас: видове местоимения, глаголни времена, причастия, неизменяеми части на речта, еднородни части, видове изречения по състав. Голямо място е отделено на правописните правила, които най-често се нарушават: пълен и кратък член; бройна форма и форма за мн.ч.; учтива форма; Й или И; правопис на частицата НЕ; двойно Н и двойно Т. Пунктуационните правила са систематизирани на принципа кога се поставя и кога не се поставя запетая, с оглед на по-лесното им запаметяване и прилагане на практика. Помагалото може да се използва както за усвояване на новите знания в 7. клас, така и за преговор и подготовка за националното външно оценяване.

Added to cart

Примерни тестове по математика за външно оценяване и прием в гимназия след 7. клас (по новия формат)

Примерни тестове по математика за външно оценяване и прием в гимназия след 7. клас (по новия формат)

 • Учебници и помагала 7 КЛАС

12.90 BGN

Сборникът „Примерни тестове по математика за външно оценяване и прием в гимназия“ съдържа 12 теста, изцяло съобразени с учебните програми за 5., 6. и 7. клас. Всеки тест включва: 18 задачи с избираем отговор; 2 задачи с кратък свободен отговор; 3 задачи с разширен свободен отговор; лист за записване на отговорите; ключ с верните отговори; решения на задачите с разширен отговор; критерии за оценяване на задачите. Първите два теста съдържат задачи за преговор върху материала от 5. и 6. клас, съобразени с формата на изпита. В последните два теста са включени задачи върху целия учебен материал за изпита по математика за НВО. Останалите тестове съдържат задачи върху учебния материал от 7. клас и задачи върху теми, изучавани в предходните години, за да може системно да актуализирате своите знания и да се чувствате уверени и спокойни на предстоящия изпит. Новият материал се въвежда постепенно, така че сборникът да може да ви служи максимално добре през цялата учебна година. За улеснение под номера на теста са записани новите теми от учебния материал от 7. клас, върху който са включени задачи. Задачите са подредени и формулирани в съответствие с актуалния модел на изпита по математика от 2021 г. За осигуряване на по-добра подготовка трудността на част от задачите може да надвишава нивото на трудност в реална изпитна ситуация.

Added to cart

Книга за учителя по български език и литература за 7. клас (по новата програма)

Книга за учителя по български език и литература за 7. клас (по новата програма)

 • Учебници и помагала 7 КЛАС

12.00 BGN

Книгата за учителя е част от учебен комплект, на издателство "БГ Учебник" разработен по новата учебна програма. Комплектът включва още: Учебник по български език; Учебник по литература; Работни листове по български език за 7. клас; Работни листове по литература за 7. клас; Христоматия по литература за външно оценяване в 7. клас. С българските произведения от 5., 6. и 7. клас; Характеристика на литературни герои и художествени образи от българските произведения в 5., 6. и 7. клас; Примерни тестове по български език и литература за външно оценяване и прием след 7. клас ; 24 тематични теста по български език и литература за 7. клас; Справочни таблици по български език за 7. клас и външно оценяване; Справочни таблици по литература за външно оценяване в 7. клас. Книгата за учителя съдържа: Учебна програма по български език и литература; Примерно годишно тематично разпределение на учебния материал по български език и литература в 7. клас; Специфика на учебния комплект по български език и литература за 7. клас; Отговори на задачите с избираем отговор от учебниците по български език и литература и от работните листове за 7. клас; Примерни варианти за проверка и оценка на знанията.

Added to cart

Литература за 7. клас + приложение с тестове (по новата програма)

Литература за 7. клас + приложение с тестове (по новата програма)

 • Учебници и помагала 7 КЛАС

25.60 BGN

Учебник по литература, част от учебния комплект на издателство "БГ Учебник", който е разработен по новата учебна програма. Комплектът включва още: Учебник по български език; Работни листове по български език за 7. клас; Работни листове по литература за 7. клас; Христоматия по литература за външно оценяване в 7. клас. С българските произведения от 5., 6. и 7. клас; Характеристика на литературни герои и художествени образи от българските произведения в 5., 6. и 7. клас; Примерни тестове по български език и литература за външно оценяване и прием след 7. клас; 24 тематични теста по български език и литература за 7. клас; Справочни таблици по български език за 7. клас и външно оценяване; Справочни таблици по литература за външно оценяване в 7. клас; Книга за учителя. В учебника са представени осемте автори и тринайсетте произведения, предвидени за изучаване в 7. клас. За прегледност и по-удобна навигация частта за всеки автор е обозначена с различен цвят. Поместените в учебника творби са придружени от обяснения на остарели, диалектни и чужди думи в текста. Изведени са основни понятия, а предложените анализи разкриват важните сюжетни, композиционнни и смислови особености на произведението. Разработена е система от упражнения за развиване на литературните и комуникативните компетентности. Най-важната информация е обобщена в прегледни таблици.

Added to cart

Български език за 7. клас + прилoжение с тематични тестове (по новата програма)

Български език за 7. клас + прилoжение с тематични тестове (по новата програма)

 • Учебници и помагала 7 КЛАС

23.60 BGN

Учебник по български език, част от учебния комплект на издателство "БГ Учебник", който е разработен по новата учебна програма. Комплектът включва още: Учебник по литература; Работни листове по български език за 7. клас; Работни листове по литература за 7. клас; Христоматия по литература за външно оценяване в 7. клас. С българските произведения от 5., 6. и 7. клас; Характеристика на литературни герои и художествени образи от българските произведения в 5., 6. и 7. клас; Примерни тестове по български език и литература за външно оценяване и прием след 7. клас; 24 тематични теста по български език и литература за 7. клас; Справочни таблици по български език за 7. клас и външно оценяване; Справочни таблици по литература за външно оценяване в 7. клас; Книга за учителя. Темите в учебника са прегледно структурирани "на разтвор", т.е две страници урок за нови знания, две страници упражнения към него. Подтемите, основните понятия и правила, различните рубрики са обособени както графично, така и цветово - в карета, таблици, илюстрации и др. Предложените задачи са диференцирани по трудност и дават възможност за избор съобразно нивото и интересите на учениците. В края на учебника са поместени приложения и таблици, които систематизират и обобщават изучения материал, текстове за преразказ и речник на термините, използвани в урочните статии. Към учебника има безплатна притурка от 15 теста, следващи темите на уроците, и един по формата на НВО. Към учебника има безплатно приложение с тестове.

Added to cart

Работни листове по български език за 7. клас (по новата програма)

Работни листове по български език за 7. клас (по новата програма)

 • Учебници и помагала 7 КЛАС

6.90 BGN

Работните листове са част от учебния комплект по български език за 7. клас на издателство „БГ Учебник“, който включва още: Учебник по български език; Учебник по литература; Работни листове по литература за 7. клас; Христоматия по литература за външно оценяване в 7. клас. С българските произведения от 5., 6. и 7. клас; Характеристика на литературни герои и художествени образи от българските произведения в 5., 6. и 7. клас; Примерни тестове по български език и литература за външно оценяване и прием след 7. клас; 24 тематични теста по български език и литература за 7. клас; Справочни таблици по български език за 7. клас и външно оценяване; Справочни таблици по литература за външно оценяване в 7. клас; Книга за учителя. Работните листове са разработени по новата учебна програма (утвърдена със Заповед № РД 09-1093/25.01.2017 г. на министъра на образованието и науката), която е в сила от учебната 2018/2019 година. Те може да се използват както в допълнение на учебника на издателство „БГ Учебник“, така и като самостоятелно помагало или заедно с други учебници. Помагалото се състои от 19 работни листа. Първият е двоен и е за начален преговор. Следват 15 работни листа по темите, заложени в новата учебна програма. След работните листове за всеки дял от учебния материал има работен лист със задачи за обобщение. В края на помагалото са поместени текстове за редактиране. Всеки работен лист съдържа различни типове задачи – за разпознаване и анализ на езиковите явления, за приложение и за създаване на текстове. Подходящи са както за затвърждаване на знанията и уменията, така и за допълнителна и разширена подготовка. Задачите са разнообразни по форма, което е предпоставка за поддържане на интерес у учениците. Работните листове може да се използват за работа в клас от учителя и за домашна работа. СЪДЪРЖАНИЕ 1. Начален преговор 2. Текстът в медийната сфера 3. Художествен текст 4. Думата като лексикално средство в текста 5. Думата в речниковия състав на българския език 6. Звукови промени в думата 7. Обобщителен тест – текст, лексикология, фонетика 8. Изявително и повелително наклонение 9. Условно наклонение 10. Преизказни глаголни форми 11. Съвместна употреба на глаголни времена и наклонения 12. Обобщителен тест – морфология 13. Съставно сказуемо 14. Обособени части 15. Сложно съставно изречение 16. Сложно смесено изречение 17. Пряко, непряко и полупряко предаване на чужда реч 18. Правописно и пунктуационно оформяне на цитиране 19. Обобщителен тест – синтаксис Текстове за редактиране

Added to cart

Работни листове по литература за 7. клас (по новата програма)

Работни листове по литература за 7. клас (по новата програма)

 • Учебници и помагала 7 КЛАС

7.90 BGN

Работните листове са част от учебния комплект по български език за 7. клас на издателство „БГ Учебник“, който включва още: Учебник по литература; Учебник по български език; Работни листове по български език за 7. клас; Христоматия по литература за външно оценяване в 7. клас. С българските произведения от 5., 6. и 7. клас; Характеристика на литературни герои и художествени образи от българските произведения в 5., 6. и 7. клас; Примерни тестове по български език и литература за външно оценяване и прием след 7. клас; 24 тематични теста по български език и литература за 7. клас; Справочни таблици по български език за 7. клас и външно оценяване; Справочни таблици по литература за външно оценяване в 7. клас; Книга за учителя. Работните листове са разработени по новата учебна програма (утвърдена със Заповед № РД 09-1093/25.01.2017 г. на министъра на образованието и науката), която е в сила от учебната 2018/2019 година. Те може да се използват както в допълнение на учебника на издателство „БГ Учебник“, така и като самостоятелно помагало или заедно с други учебници. Помагалото се състои от 24 работни листа, разделени съобразно изучаваните произведения. За „Стани, стани, юнак балкански“, „Вятър ечи, Балкан стене“, „На прощаване в 1868 г.“, „Опълченците на Шипка“, „Българският език“, „До Чикаго и назад“, „Бай Ганьо пътува“, „Неразделни“, „Заточеници“, „По жътва“, „По жицата“ работните листове се състоят от три страници задачи с отворен отговор и една страница с тестови задачи с избираем отговор. При „Немили-недраги“ и „Една българка“ има по един работен лист от две страници задачи с отворен отговор за всяка глава/част на творбата и по един лист (две страници) с тестови задачи с избираем отговор. Всеки работен лист съдържа различни типове задачи – за извличане на информация от художествения текст, за анализ и обобщение, за съставяне на аргументативен текст и др. Подходящи са както за затвърждаване на знанията и уменията, така и за допълнителна и разширена подготовка. Задачите са разнообразни по форма, което е предпоставка за поддържане на интерес у учениците. Работните листове може да се използват за работа в клас от учителя и за домашна работа. СЪДЪРЖАНИЕ 1. Добри Чинтулов, „Стани, стани, юнак балкански“ 2. Добри Чинтулов, „Вятър ечи, Балкан стене“ 3. Христо Ботев, „На прощаване в 1868 г.“ 4. Иван Вазов, „Немили-недраги“ – I глава 5. Иван Вазов, „Немили-недраги“ – II глава 6. Иван Вазов, „Немили-недраги“ – III глава 7. Иван Вазов, „Немили-недраги“ – V глава 8. Иван Вазов, „Немили-недраги“ – X глава Тест върху „Немили-недраги“ 9. Иван Вазов, „Една българка“ – I част 10. Иван Вазов, „Една българка“ – II част 11. Иван Вазов, „Една българка“ – III част 12. Иван Вазов, „Една българка“ – IV част 13. Иван Вазов, „Една българка“ – V част 14. Иван Вазов, „Една българка“ – VI част Тест върху „Една българка“ 15. Иван Вазов, „Опълченците на Шипка 16. Иван Вазов, „Българският език

Added to cart

24 тематични теста по български език и литература за 7. клас (по новите учебни програми)

24 тематични теста по български език и литература за 7. клас (по новите учебни програми)

 • Учебници и помагала 7 КЛАС

7.50 BGN

Помагалото е съставено от двете безплатни приложения към учебниците по български език и по литература за 7. клас на издателство „БГ Учебник“. Съдържа 24 тематични теста (12 по български език и 12 по литература), които следват темите в учебните програми, одобрени от МОН. Помагалото може да се използва както за работа през цялата година, така и за подготовка за изпита в края на 7. клас, а също и да се комбинира със сборника „Примерни тестове по български език и литература за външно оценяване и прием след 7. клас“. Учебният комплект по български език и литература на издателство „БГ Учебник“, който е разработен по новата учебна програма, включва още: Учебник по български език; Учебник по литература; Работни листове по български език за 7. клас; Работни листове по литература за 7. клас; Христоматия по литература за външно оценяване в 7. клас. С българските произведения от 5., 6. и 7. клас; Характеристика на литературни герои и художествени образи от българските произведения в 5., 6. и 7. клас; Примерни тестове по български език и литература за външно оценяване и прием след 7. клас; Справочни таблици по български език за 7. клас и външно оценяване; Справочни таблици по литература за външно оценяване в 7. клас; Книга за учителя.

Added to cart

Справочни таблици по математика за външно оценяване в 7. клас (с материала от 5., 6. и 7. клас)

Справочни таблици по математика за външно оценяване в 7. клас (с материала от 5., 6. и 7. клас)

 • Учебници и помагала 7 КЛАС

7.90 BGN

Справочните таблици по математика са част от комплекта за подготовка за националното външно оценяване след 7. клас на издателство „БГ Учебник“, който е разработен по новите учебни програми. В таблиците синтезирано е представено най-същественото от учебното съдържание по математика за седмокласниците: работа с рационални и цели изрази; решаване на уравнения; моделиране с линейни уравнения; ъгли, получени при пресичането на две и три прави; успоредност на прави; решаване на триъгълник; еднакви триъгълници; равнобедрен и равностранен триъгълник; решаване на правоъгълен триъгълник; решаване на неравенства; числови интервали; решаване на успоредник; вероятност. Подбран е и най-важният учебен материал за 5. и 6. клас, включен в националното външно оценяване в края на 7. клас: обикновени и десетични дроби; процент; степенуване; основни аритметични зависимости; правоъгълна координатна система; решаване на триъгълник; трапец; многоъгълник; тела; интерпретация на данни, представени чрез диаграми; превръщане на мерни единици. Помагалото може да се използва както за усвояване на новите знания в 7. клас, така и за преговор и подготовка за националното външно оценяване.

Added to cart

Справочни таблици по литература за външно оценяване в 7. клас (по новите програми за 5., 6. и 7. клас)

Справочни таблици по литература за външно оценяване в 7. клас (по новите програми за 5., 6. и 7. клас)

 • Учебници и помагала 7 КЛАС

7.90 BGN

С българските произведения от 5., 6. и 7. клас Ламинираните таблици са част от учебния комплект по български език за 7. клас на издателство „БГ Учебник“. Той е разработен по новата учебна програма и включва още: Учебник по български език ; Учебник по литература ; Работни листове по български език за 7. клас ; Работни листове по литература за 7. клас ; Христоматия по литература за външно оценяване в 7. клас. С българските произведения от 5., 6. и 7. клас ; Характеристика на литературни герои и художествени образи от българските произведения в 5., 6. и 7. клас ; Примерни тестове по български език и литература за външно оценяване и прием след 7. клас ; 24 тематични теста по български език и литература за 7. клас ; Справочни таблици по български език за 7. клас и външно оценяване ; Книга за учителя . В таблиците синтезирано и прегледно е представен най-важният учебен материал за подготовка за външното оценяване. В началото е дадена схема на литературните родове и жанрове на българските творби от 5., 6. и 7. клас. Последователно в отделни таблици са представени всички произведения за НВО, а в края са поместени таблици с основните литературни понятия, художествените изразни средства и типовете характеристика на герой. Помагалото може да се използва както за преговор и подготовка за националното външно оценяване в края на 7. клас, така и за текуща работа по литература.

Added to cart

BACKSOON UNSUBSCRIBED

We use cookies.

We use cookies and other tracking technologies to optimize our website and improve your experience. Learn more by reading our Cookies Notice.

Alternatively, you can manage your cookies here.