Работни листове по български език за 7. клас (по новата програма)

  • Учебници и помагала 7 КЛАС

6.90 BGN

Работните листове са част от учебния комплект по български език за 7. клас на издателство „БГ Учебник“, който включва още: Учебник по български език; Учебник по литература; Работни листове по литература за 7. клас; Христоматия по литература за външно оценяване в 7. клас. С българските произведения от 5., 6. и 7. клас; Характеристика на литературни герои и художествени образи от българските произведения в 5., 6. и 7. клас; Примерни тестове по български език и литература за външно оценяване и прием след 7. клас; 24 тематични теста по български език и литература за 7. клас; Справочни таблици по български език за 7. клас и външно оценяване; Справочни таблици по литература за външно оценяване в 7. клас; Книга за учителя. Работните листове са разработени по новата учебна програма (утвърдена със Заповед № РД 09-1093/25.01.2017 г. на министъра на образованието и науката), която е в сила от учебната 2018/2019 година. Те може да се използват както в допълнение на учебника на издателство „БГ Учебник“, така и като самостоятелно помагало или заедно с други учебници. Помагалото се състои от 19 работни листа. Първият е двоен и е за начален преговор. Следват 15 работни листа по темите, заложени в новата учебна програма. След работните листове за всеки дял от учебния материал има работен лист със задачи за обобщение. В края на помагалото са поместени текстове за редактиране. Всеки работен лист съдържа различни типове задачи – за разпознаване и анализ на езиковите явления, за приложение и за създаване на текстове. Подходящи са както за затвърждаване на знанията и уменията, така и за допълнителна и разширена подготовка. Задачите са разнообразни по форма, което е предпоставка за поддържане на интерес у учениците. Работните листове може да се използват за работа в клас от учителя и за домашна работа. СЪДЪРЖАНИЕ 1. Начален преговор 2. Текстът в медийната сфера 3. Художествен текст 4. Думата като лексикално средство в текста 5. Думата в речниковия състав на българския език 6. Звукови промени в думата 7. Обобщителен тест – текст, лексикология, фонетика 8. Изявително и повелително наклонение 9. Условно наклонение 10. Преизказни глаголни форми 11. Съвместна употреба на глаголни времена и наклонения 12. Обобщителен тест – морфология 13. Съставно сказуемо 14. Обособени части 15. Сложно съставно изречение 16. Сложно смесено изречение 17. Пряко, непряко и полупряко предаване на чужда реч 18. Правописно и пунктуационно оформяне на цитиране 19. Обобщителен тест – синтаксис Текстове за редактиране

BACKSOON UNSUBSCRIBED

We use cookies.

We use cookies and other tracking technologies to optimize our website and improve your experience. Learn more by reading our Cookies Notice.

Alternatively, you can manage your cookies here.